DEMİR TRAFO DİREĞİ'NİN TİPİNİN BELİRLENMESİ                
                                         
                                         
                                         
                                         
          Direk ve Platform tipi bilinmediğinde şekildeki direk resmi üzerinde gösterilen,                
          (A) ve (B) boyutları ölçülür. TABLO : 1' den yararlanılarak,DİREK TİPİ ve                   
          TABLO : 2' den yararlanılarak PLATFORM TİPİ belirlenir.                    
                                         
                                         
                                         
                                         
                                       
    B                                  
                                         
                                         
                                         
      TRAFO DİREK VE PLATFORM TİPLERİNİN TESPİTİ İÇİN BELİRLEYİCİ ÖLÇÜLER                
                                         
      TABLO : 1 → (DİREK TİPİ)   TABLO : 2 → (PLATFORM TİPİ)                
                                         
      ÖLÇÜLEN EŞDEĞER MAX.   ÖLÇÜLEN EŞDEĞER MAX.                
      DEĞER DİREK MONTAJ   DEĞER PLATFORM MONTAJ                
      ( A ) TİPİ TR.GÜCÜ   ( B ) TİPİ TR.GÜCÜ                
      60x60x6                                
      T-15   KVA                          
                                         
      60x60x6 T-15 100 KVA   120 cm PLT.100 100 kVA                
      70x70x7 T-25 250 KVA   170 cm PLT.250 250 kVA                
      80x80x8 T-35 400 KVA   200 cm PLT.400 400 kVA                
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
      A