Yıldıray Çınar’ın Okuduğu Türküler’in Sözleri

AĞIRDIR KALKMIYOR

Ağırdır kalkmıyor yükümün payı

Demirdir çekilmez yar yar feleğin yayı

Aradım cihanı yar yar hep yar deyi

El içinde olan sözden usandım

******************************

Kozalı kavgalı şu benim başım

Yüklendi barhanam yar yar kaldı gardaşım

Her zaman akıyor yar yar gözümden yaşım

Gelip geçmez kara günden usandım

******************************

Karac'oğlan der ki bize ne oldu

Koynumuz köpüklü yar yar kan ile doldu

Saatim ay oldu yar yar günüm yıl oldu

Gelip geçmez kara günden usandım

******************************

Derleyen : Süleyman Kaya

================================================================================================================================

AH NEYLEYİM GÖNÜL

Ah neyleyim gönül senin elinden

Her zaman ağlarım gülemem gayri

Ben bıktım usandım elin dilinden

Terk ettim sılayı dönemem gayrı

******************************

Gönül ben bu sırra eremedim ki

Gonca gonca güller deremedim ki

Arz eyledim nazlı yari göremedim ki

Yıllar aylar geçse göremem gayri

******************************

Ey Ferrahi yandım yar ateşine

Neler gelip geçti garip başımdan

Ağlayarak gelme mezar taşıma

Uyanıpta sana gülemem gayri

******************************

Derleyen : :Nurettin Dadaloğlu

Kaynak Kişi : Aşık Ferrahi

Yöre : Adana

================================================================================================================================

AHU GÖZLÜM

Kara gözlüm kar yağdırdın başıma

Acımadın yarim yarim gözüm yaşına

Sevdan ile yandım yandım yar ateşine

Sende benim gibi gibi yan ahu(kara)gözlüm

******************************

Silme tabib tabib yaram kanıyor

Günün her deminde yar yar seni arıyor

Gözlerim dünyayı yar yar bir hoş görüyor

Çekil git elimden anam can ahu(kara)gözlüm

******************************

Garip kaldı gönlüm yandı ateşle

Şeyda bülbül gibi yar yar kaldım kafeste

Adını anarım(söylerim)yar yar en son nefeste

Dünyada Ahreti anam an kara(kara)gözlüm

******************************

Söz ve Müzik : Selahattin Bölük

================================================================================================================================

AL VER SARI KIZ

Nermin'in resmini aldırdı

Özünü dolandırdı

O gitti Ardahan'a

Meni koydu yana yana

******************************

Al ver sarı kız

Bahçaların barı kız

Koyma beni yalanız

******************************

Al alma allanıptır

Dalında sallanıptır

Çok güzel gördüm ama

O beni aldatıptır

******************************

Al ver sarı kız

Bahçaların barı kız

Koyma beni yalanız

******************************

Al alma allanıptır

Petekte ballanıptır

On beş yaşında ki kız

Sevdikçe ballanıptır

******************************

Al ver sarı kız

Bahçaların barı kız

Koyma beni yalanız

******************************

Yöre : Kars

================================================================================================================================

ALDIRMA GÖNÜL

Başın öne eğilmesin

Aldırma gönül aldırma

Ağladığın duyulmasın

Aldırma gönül aldırma

******************************

Dışarda deli dalgalar

Gelir duvarları yalar

Seni bu sesler oyalar

Aldırma gönül aldırma

******************************

Söz : Sabahattin Ali

Müzik : Kerem Güney

================================================================================================================================

ALLI TURNAM BİZİM ELE VARIRSAN

Allı turnam bizim ele varırsan

Şeker söyle kaymak söyle bal söyle

******************************

Gülüm gülüm kırıldı kolum

Tutmuyor elim turnalar hey

Ah gülüm gülüm yar gülüm gülüm

Kız gülüm gülüm turnalar hey

******************************

Eğer bizi sual eden olursa

Boynu bükük benzi soluk yar söyle

******************************

Gülüm gülüm kırıldı kolum

Tutmuyor elim turnalar hey

Ah gülüm gülüm yar gülüm gülüm

Kız gülüm gülüm turnalar hey

******************************

Allı turnam ne gezersin havada

Arabam kırıldı kaldım burada

******************************

Gülüm gülüm kırıldı kolum

Tutmuyor elim turnalar hey

Ah gülüm gülüm yar gülüm gülüm

Dost gülüm gülüm turnalar hey

******************************

Ne olmamış kulumuşum dünyada

Akşam olsun allı turnam dön geri

******************************

Gülüm gülüm kırıldı kolum

Tutmuyor elim turnalar hey

Ah gülüm gülüm yar gülüm gülüm

Kız gülüm gülüm turnalar hey

******************************

Derleyen : Muzaffer Sarısözen

Kaynak Kişi : Hacı Taşan

Yöre : Keskin

================================================================================================================================

ALMADAN AL OLAYDIM

Elmadan al olaydım anam

Selviden dal olaydım

Bana göre yar mı yok anam

İstedim sen olaydın

******************************

Elma attım denize anam

Geliyor yüze yüze

Ne dedim de darıldın anam

Neden gelmedin bize

******************************

Derleyen: :Osman Özdenkçi

================================================================================================================================

ALNIMA YAZILMIŞ BİR BÜYÜK FERMAN

Evlerinin önü bir büyük orman

Alnıma yazılmış bir büyük ferman

Nazlı yarin dizinde kalmamış derman

******************************

Oğul Bilal'im oğul olur mu böyle

Kınamayın a dostlar kaderim böyle

******************************

Yüce dağ başında bir garip mezar

Anam vurdular beni yarelerim sızlar

Nazlı yarim oturmuş türkümü yazar

******************************

Oğul Bilal'im oğul olur mu böyle

Kınamayın a dostlar kaderim böyle

******************************

Derleyen : :Yıldıray Çınar

Yöre : Samsun-Çarşamba

================================================================================================================================

AMAN DEĞME TABİB(Uzun Hava)

Aman bir yar düştü yüreğime bu yüreğime

Vallah anam bir yar düştü bu gönlüme

Vefasız yar imiş bakmaz yüzüme

Çekerim bu derdi de el minnetine

******************************

Aman değme tabib değme bu yareme

Dermansız derdime aman ne çare

Derdim bir iken oldu bin pare

Çekerim bu derdi de el minnetine

================================================================================================================================

AMAN DÜNYA NE DAR İMİŞ

Aman dünya ne darımış

Dert çekmesi ne zorumuş

İçerimde yare varmış

Dermanını arar oldum

******************************

Bu derdimin dermanını

Kalem yazmaz soranını

Ecel gelmiş can mı gider

Okur ecel fermanımı

******************************

Dertli dertli gezer oldum

Ben derdimi yazar oldum

Bu derdimi ben çeke çeke

Hem canımdan bezer oldum

******************************

Söz ve Müzik : Neşet Ertaş

Yöre : Kırşehir

================================================================================================================================

AMAN TURNAM AMAN ALİ MİSİN SEN

Bende bu dünyaya geldim geleli

Bir ahdım var bir yar bulamadım

Yağmurunan yağdım yel ilen estim

Yanmış yüreğime kar bulamadım

******************************

Aman turnam aman Ali misin sen

Ali sevilmezmide ah deli misin sen

Yoksa Hünkar Hacı Bektaş Veli misin sen

******************************

Şu karşıda duran durna ben olsam

Gözü gönlü doku yari ben olsam

Alem çiçek olsa arı ben olsam

Yar dilinden tatlı bal bulamazdım

******************************

Eylen durnam eylen bir sualim var

Eğer eylenmezsen intizarım var

Aman Kerbeladan bana bir haber ver

******************************

Aman turnam aman Ali misin sen

Ali sevilmezmi ah deli misin sen

Yoksa Hünkar Hacı Bektaş Veli misin sen

******************************

Derleyen : Mahmut Erdal

================================================================================================================================

ANA BENİ EVERSENE

Ala keçim çift doğurdu

Bol etti sütü yoğurdu

Gönlüme hülyalar doldu

Ah ana beni eversene

******************************

Toprağı kat kat çevirdim

Nice nice hale getirdim

Güveli urba diktirdim

Ah ana beni eversene

******************************

Bakır kaplar kalaylansın

Şu oda da bir mum yansın

Uyuyan bahtım uyansın

Ah ana beni eversene

******************************

Kilimimiz halımız var

Oğul oğul balımız var

Ay boynuzlu mal'ımız var

Ah ana beni eversene

******************************

Şükür bizden gitti darlık

Gelin almak bahtiyarlık

Olmaz olsun şu bekarlık

Ah ana beni eversene

******************************

Söz : Hasan Turan

Müzik : Cemil Demirsipahi

================================================================================================================================

HELAL ET HAKKINI HELEL ET ANA

Yıllarca sinende gezdirdin beni

Helal et hakkını helal et ana

Suçumu bağışla üzdüysem seni

Helal et hakkını helal et ana

******************************

Yalanmış anladım başka sevgiler

n güzel sevgiler sendeymiş meğer

Yüzünü görmeden ölürsem eğer

Helal et hakkını helal et ana

******************************

Gözlerin ne tatlı bakıyor bana

Sözlerin ne tatlı ne yakın cana

Bu yavrun her zaman muhtaçtır sana

Helal et hakkını helal et ana

******************************

Söz : Mehmet Erbulan

Müzik : Yıldıray Çınar

================================================================================================================================

BUGÜN BİZE HOŞGELDİNİZ ERENLER

Arzu ederdiniz bir yol görmeye

Bugün bize hoş geldiniz erenler

Muhabbet bağından hey dost güller dermeye

Bugün bize hoş geldiniz erenler

******************************

Tarihler boyunca bir milletiz biz

İlimce dünyaya vermiş idik hız

Büyük bir babanın hey dost torunlarıyız

Bugün bize hoş geldiniz erenler

******************************

Hisse alın Çırakman'ın sözünden

Zerre kaçmaz ariflerin gözünden

Kemal Atatürk'ün aydın izinden

Bugün bize hoş geldiniz erenler

******************************

Derleyen : Osman Özdenkçi

Kaynak Kişi : Aşık Hüseyin Çırakman

Yöre : Çorum

================================================================================================================================

ARZULADIM SANA GELDİM

Arzuladım sana geldim

Hünkar Hacı Bektaş Veli

Eşiğine yüzüm sürdüm

Hünkar Hacı Bektaş Veli

******************************

Haydar Haydar canım Haydar

Gel bizi bu dertten kurtar

Ali Ali canım Ali

Hünkar Hacı Bektaş Veli

******************************

Edep erkandır yolları

Hu çeker derviş kulları

Binip cansız duvarları süren

Hünkar Hacı Bektaş Veli'dir

******************************

Haydar haydar canım Haydar

Gel bizi bu dertten kurtar

Ali Ali canım Ali

Hünkar Hacı Bektaş Veli

******************************

Pir Sultan'ım gerçek veli

Kesmeyin onlardan eli

Doksan bin Horosan piri

Hünkar Hacı Bektaş Veli

******************************

Haydar Haydar canım Haydar

Gel bizi bu dertten kurtar

Ali Ali canım Ali

Hünkar Hacı Bektaş Veli

******************************

Söz : Pir Sultan Abdal

Müzik : Zühre Varışlı

Yöre : Sivas

================================================================================================================================

ASMA ALTI MEYHANE

Asma altı meyhane

Hani onun mezesi

Yine aklıma düştü

Mıgırın(Hasbinin)meyhanesi

******************************

Kızılırmak ovası

Mis kokuyor havası

O kız çok güzel amma

Olmasaydı anası(babası)

******************************

Asmadan gel asmadan

Fistan giymiş basmadan

Gel beraber kaçalım

Devriyeler basmadan

******************************

Derleyen : Yıldıray Çınar

Yöre : Sivas

================================================================================================================================

AŞKA ERENLER

Yunusum'un sevdasından Köroğlu'nun narasından

Bektaşi'nin sofrasından geçsem aşka erer miyim dost

******************************

Dadaloğlu hak yolundan Kerem gibi aşk yolundan

Mevlana'nın dergahından geçsem aşka erer miyim dost

******************************

Yiğitlerin meydanından Neyzenim'in mey yanından

Şu dünyanın her malından geçsem aşka erer miyim dost

******************************

Veyselim'in toprağından Pir Sultan'ın mızrabından

Hacı Bektaş dergahından geçsem aşka erer miyim dost

******************************

Ne Yunus'um ne Veysel'im ne Abdal'ım ne Keremim

Ulu Çınar hak severim sevsem aşka erer miyim dost

******************************

Söz : Aslan Tunçata

Müzik : Selami Şahin

================================================================================================================================

AŞKINLA PERİŞAN GÖRSELER BENİ

Aşkınla perişan görseler beni

Hüdanın bir şaşkın kulu sanırlar

Her kime söylesem doğru sözü

Zincirden boşalmış deli sanırlar

******************************

Varmıdır tabibim halimden bilen

Gerçekler katında söylenmez yalan

Hep mürşit mi olur beş vakit kılan

Kaba sofuları veli sanırlar

******************************

İrfaniyem der çekemem nazı

Hep kuşandım baharı yazı

Elimde görseler on telli sazı

Dünyada ahretin malı sanırlar

******************************

Derleyen : Mahmut Erdal

================================================================================================================================

AYRILIK ATEŞİ

Acıyor yaramdan sızıyor kanlar

Ayrılık ateşi yakıyor canlar

Sevda çekmeyenler aşktan ne anlar

Yüreği ateşle yakan ayrılık

******************************

Ateşi hicrana canlar dayanmaz

Ayrılık çekmeyen buna inanmaz

Yürekten sevmeyen aşktan anlamaz

Sevenin boynunu büken ayrılık

******************************

Yanıyor kalbimde sönmez bir kömür

Hasretin çekmekle bitiyor ömür

Senden ayrılamaz bu dertli(deli)gönül

Sevenin boynunu büken ayrılık

================================================================================================================================

ANADAN DOĞUŞTAN HALİM PERİŞAN

Anadan doğuştan halim perişan

Ayrılıktan yoksulluktan ölümden

Derdim çoktur dermanını danışam

Ayrılıktan yoksulluktan ölümden

Canan ölümden

******************************

Dertlerimi bir bir bile tartarım

Seyyahlanıp yola düştüm serdarım

Bu dünyada üç nesneden korkarım

Ayrılıktan yoksulluktan ölümden

Canan ölümden

******************************

Kahrettim feleğe terk ettim işi

Kaybettim ana baba gardeşi

Doğuştan kurumaz gözümün yaşı

Ayrılıktan yoksulluktan ölümden

Canan ölümden

******************************

Söz ve Müzik : Aşık Eşref

================================================================================================================================

AYŞE SENİN ELİNDEN

Kerem gibi yanarım ben

Ayşe senin elinden oy

Mecnun gibi dolanırım

Ayşe senin elinden oy

Ayşe senin elinden

******************************

Hatalıyım biliyorum

Gözyaşımı siliyorum

Kara gözlü sevdiceğim

Seni candan seviyorum

******************************

Ferhat gibi ben dağlara

Gül açmaya ben bağlara

Düştüm senin için yollara

Ayşe senin elinden oy

Ayşe senin elinden

******************************

Hatalıyım biliyorum

Gözyaşımı siliyorum

Kara gözlü sevdiceğim

Seni candan seviyorum

================================================================================================================================

AYVA DALIN EĞER Mİ

Ayva dalın eğer mi dalı yere değer mi

Bir ufacık söz ile insan yare küser mi

Bu dağın ardı meşe gün aşa gölge düşe

Beni yardan edenin evine şivan düşe

******************************

Kirpiğin oydu beni gözlerin soydu beni

Vurdu da öldürmedi yaralı koydu beni

Ovalar da kar olmaz gönül yarsız olmaz

Sakın aldanma gönül her gördüğün yar olmaz

******************************

Karşıda oturanlar az derdim artıranlar

Nice kurbanlar kessin yarine kavuşanlar

Zülüfsüz yüzü nidem sürmesiz gözü nidem

Dünya gözümde değil yarsız dünyayı nidem

================================================================================================================================

BADI-I SABAH SELAM SELAM SÖYLE O YARE

Badı sabah selam söyle o yare

Mübarek hatırıda hoş mudur nedir

Nideyim yitirdim anam bulamam çare

Mestane gözlerinde yaş mıdır nedir

******************************

O nazlı canana uğrarsa yollar

Bana mesken oldu kahveler hanlar

Yarin meclisinde oturan canlar

Hesap etsin yıllar aylar beş midir nedir

******************************

Emrah der gam bülbülüm kafeste

Benim arzu halim bildirin yare

Kendim gurbet elde gönlüm sılada

Gitmiyor kervanım yar yar kış mıdır nedir

******************************

Derleyen : Yıldıray Çınar

Kaynak Kişi : Ali Coşkun

Yöre : Erzurum

================================================================================================================================

BANA MESKEN OLDU

Bana mesken oldu şu gurbet eller eller

Eller ağlar ağlar ağlar halime benim benim

Hasretinle destan destan oldum dillere

Eller ağlar ağlar ağlar halime benim

******************************

Taşta alır şu sinemi aman ezerim

Kader böyle imiş nidem güzelim

Mecnun gibi Leyla Leyla diye gezerim

Yollar ağlar ağlar ağlar halime benim

******************************

Bir yar için destan destan oldum dillere

Senin için düştüm düştüm gurbet ellere

Dökeyim derdimi anam sazımın teline

Teller ağlar ağlar ağlar halime benim

******************************

Derleyen : Mahmut Erdal

================================================================================================================================

BANA MI DÜŞMÜŞ

Nurkat ile hasretin yarasını

Dağlamak bana mı düşmüş

Garip bülbül gibi ah ile zara

Ah ile figanlar bana mı düşmüş

******************************

Ah ile geçirdim ömrü yel gibi

Eyvah ben de gülemedim el gibi

Yaz baharım boz bulanık sel gibi

Durmayıp çağlamak bana mı düşmüş

******************************

Sıtkıyla ağlarım gözüm yollarda

Bazı sahralarda bazı çöllerde

Ah edip ağlamak bana mı düşmüş

Ah çekip ağlamak bana mı düşmüş

******************************

Derleyen : Mahmut Erdal

================================================================================================================================

BE HEY KARDAŞ

Be hey gardaş yolumuza

Gidemezsin demedim mi

Bu bir rıza lokmasıdır

Yiyemezsin demedim mi

******************************

Bu aşıklık hidayettir

Bilene büyük devlettir

Yensiz yakasız gömlektir

Giyemezsin demedim mi

******************************

Pir Sultan Abdal şahımız

Hakka ulaşır ahımız

Ol Haydar'dır katarımız

Uyamazsın demedim mi

On iki imamdır katarımız

Uyamazsın demedim mi

******************************

Derleyen : Mahmut Erdal

================================================================================================================================

BEN SENİN AŞKINA KANDIM

Ben senin aşkına kandım inandım

Aşkın ateşine kül oldum yandım

Aklım başta iken divane oldum

Beni Mecnun edip çöllere saldın

Sevdalı gelin öldürdün beni

******************************

İçerim sızlıyor seni andıkça

Gurbet ellerinde yalnız kaldıkça

Yine de yolların beklerim güzel

Yaşamak istemem sensiz oldukça

Sevdalı gelin öldürdün beni

******************************

Gel sevgilim beni perişan etme

Koyup köşelerde yad ele gitme

Bütün ümitlerim yollarda kaldı

Ümitsiz yollara baktırma beni

Sevdalı gelin öldürdün beni

******************************

Derleyen : Sıddık Sayal

================================================================================================================================

BEN DE ŞU DÜNYAYA GELDİM GELELİ

Bende şu dünyaya geldim geleli

Emanetten bir şal giymişe döndüm

Sahibi varmış elimden aldı

Kuru yerde koyun yaymışa döndüm

******************************

Çalıştım çabaladım suyum akmadı

Kadir Mevlam hiç yüzüme bakmadı

Çok cefalar çektim takat kalmadı

Yuvası dağılmış Boz Kuş'a döndüm

******************************

Pir Sultan Abdal'ım bu dünya fani

Kim sürdü dünyada devri devranı

Yarın bir çift sözü üşüttü beni

Yüce dağ başında donmuşa döndüm

******************************

Derleyen : Hüseyin Akçam

Kaynak Kişi :Pir Sultan Abdal

================================================================================================================================

BENİM GİBİ BU DÜNYAYA

Benim gibi bu dünyaya

Şanssız bahtsız gelenler

Bir vefasız yar sevenler

Gülmez imiş sevdiğim

******************************

Doymadım şu dünyama

Gam keder düşmüş payıma

Hergün ağladım daima

Gülmedim sevdiğim

******************************

Böyle yaratmış Yaradan

Çekil kader sen aradan

Ecel beni gel bulmadan

Bulmadan sevdiğim

Sevdiğim gel gel gel

================================================================================================================================

BENİM SELVİ BOYLUM GELİYOR

Benim selvi selvi boylum geliyor

Yüreğime bir od düştü düştü neyleyim

Gönül bu muradı yar yar senden umuyor

Başından geçmedi yar yar ne bileceksin

******************************

Ardından ah çekip çekip hayeller kurdum

Hasretine yandım yandım öldüm kavruldum

İlk görüşte zalim zalim sana vuruldum

Başından geçmedi yar yar ne bileceksin

******************************

Gönül ancak sende sende yandım dağlandım

Bilseydim böyle olacak bel bağlamazdım

Değmezmişsin sevilmeye yeni anladım

Başından geçmedi yar yar ne bileceksin

================================================================================================================================

BENZİMİ DÖNDERDİN (FELEK)

Benzimi dönderdin sararmış güle

Sen düşürdün beni dillerden dile

Ahır da attın gurbet ele

Çürüttün ömrümü gurbette felek

******************************

Derdimi sorarsan gayetten çoktur

Bunada bir çare bulamadı doktor

Düştüm gurbet ele hiç kimsem yoktur

Gariplere yoldaş eyledin felek

******************************

Taze fidanken kırdın dalımı

Soldurdun yaprağımı büktün belimi

Ellere verdiğin güzel ünümü

Onuda bana çok gördün felek

******************************

Bu derdin elinden ağrıdı göğsüm

Anneye babaya geçmiyor sözüm

Karatoprağa da yazaydın yazım

Benim ile davan olmazdı felek

******************************

Derleyen : Mahmut Erdal

================================================================================================================================

BEYAZ GÖĞSÜN BANA KARŞI

Beyaz göğsün bana karşı

Açma beni öldürürsün

Ela gözün süze süze

Bakma beni öldürürsün

******************************

Aman aman aman aman aman aman

Bakma beni öldürürsün

******************************

Öldürüp kanıma girme

Yad ellerde gönül verme

Ela göze siyah sürme

Çekme beni öldürürsün

******************************

Aman aman aman aman aman aman

Bakma beni öldürürsün

Aman aman aman aman aman aman

Çekme beni öldürürsün

******************************

Cevheri der şakı bülbül

Sitem etme bülbüle gül

Yanağında kırmızı gül

Yanağında güller açmış

Yapma beni öldürürsün

******************************

Aman aman aman aman aman aman

Yapma beni öldürürsün

******************************

Derleyen : Mahmut Erdal

================================================================================================================================

BİN CEFALAR ETSEN ALMAM ÜSTÜME

Bin cefalar etsen almam üstüme oy

Gayet şirin geldi dillerin dostum oy

Varıp yad ellere meyil verirsen oy

Gış ola bağlana yolların dostum dostum

******************************

İlahi olmaya yardan ayıran oy

Bahçede bülbüller ötüyor uyan oy

Kula gölge ise Allah a ayan oy

Senden ayrılalı gülmedim dostum dostum

******************************

Meyil verme üraniye şaşkına oy

Verir isen bir kamile mürşide oy

Ali ile Muhammedin aşkına oy

Dola kollarını boynuma dostum dostum

******************************

Pir Sultan Abdalım gülün dermişler oy

Bu şirin canına nasıl kıymışlar oy

İster isen dünya malı vermişler oy

Sensiz dünya malı neyleyim dostum dostum

******************************

Derleyen : TRT

Ali Sultan

Nota : Mehmet Özbek

Yöre : Sivas

================================================================================================================================

BİR ARZUHAL YAZDIM

Bir arzuhal yazdım da

Gül yüzlü yare

Gelsin beni elden alsın

Ne olur

Beni yavartmasın ele aleme

Perişan halimi de görsün

Ne olur

******************************

Di yürü yürü de sevdiğim yürü yürü

Muradım gözünde kalanım yürü yürü

Satarım bu canıda beslerim seni

******************************

Gören gözler yeşiline alınır

Bülbül reva görmüş gülün dalını

Bunca hasret niye de

Açsın kolunu

Bir özleyiş gibi de

Sarsın ne olur

******************************

Di yürü yürü de sevdiğim yürü yürü

Muradım gözünde kalanım yürü yürü

Satarım bu canıda beslerim seni

******************************

Derleyen : Mahmut Erdal

================================================================================================================================

BİR ÇİFT TURNA GÖRDÜM DURUR DALLARDA

Bir çift turna gördüm durur dallerde

Seversen Mevlayı kalma yollarda

Sizi bekleyen var bizim ellerde

Bizim ele doğru gidin durnalar

******************************

Turnam dertli öttün derdimi deştin

El vurup yaremin başını açtın

Eşinden mi ayrıldın yolun mu şaştın

Doğru bir katere gidin durnalar

******************************

Asla gitmen bizim köye varınca

Selam söylen eşe dosta sorunca

Sağ selamet menziline varınca

Bizden yare selam edin durnalar

******************************

Söz : İbrahim Bakır

Müzik : Nida Tüfekçi

Yöre : Yozgat

================================================================================================================================

BİR MECNUN GİBİ(Uzun Hava)

Bir Mecnun gibi alemi dolaştım

Gam defterine bir dert daha yazdım

Anayı babayı sılaya attım

Yanma annem yanma garip halime

******************************

Halimi dedim anem ben bir zalime

Amansız derde düştüm yokmudur çare

Haber verin anem o nazlı yare

Yanma anem yanma garip halime

================================================================================================================================

BİR YAR SEVDİM İÇERİMDEN(Uzun Hava)

Anam bu yerlerden bu ellerden

Vala bir yar sevdim içerimden

O da gitti başka ele

Tövbe tövbe sevmem ebediyen

Daha sevmem ebediyen

******************************

Sabreyle gönül sabreyle

Dünya fani gider böyle

Ferhat Şirin yandı böyle

Yanar yanar ben ağlarım

******************************

Söz ve Müzik : Erkan Han

================================================================================================================================

BİR YAVRU İSTERİM(Uzun Hava)

Şu mübarek kutlu günler aşkına

Yağan yağmur esen yeller aşkına

Evliya enbiya pirler aşkına

Bir yavru isterim Ulu Allah'ım

******************************

Kırkların içtiği dolu aşkı için

Tanrının aslanı Ali hakkı için

Hünkar Hacı Bektaş Veli hakkı için

Bir yavru isteriM Ulu Allah'ım

******************************

Hazreti Musa'nın Turu aşkına

Hazreti İsa'nın Suru aşkına

Muhammed Mustafa Nuru aşkına

Bir yavru isterim Ulu Allah'ım

******************************

Söz : Mehmet Erbulan

Müzik : Yıldıray Çınar

================================================================================================================================

BİR YİĞİT GURBETE GİTSE

Bir yiğit gurbete gitse

Gör başına neler gelir

Garip sılayı andıkça

Yaş gözüne dolar gelir

******************************

Bağrıma basarım taşlar

Akıttım gözümden yaşlar

Yavrusunu yitiren kuşlar

Yuvasına döner gelir

******************************

Evlerinin önü söğüt

Atalardan almış öğüt

Yarinden ayrılan yiğit

Sılasına döner gelir

******************************

Söz : Bahri İlhan

Müzik : Yücel Paşmakçı

Yöre : Kırıkkale

================================================================================================================================

BODRUM HAKİMİ

Bodrumlular erken biçer ekini

Feleğe kurban mı gittin Bodrum Hakimi

******************************

Nasıl astın Mefaret hanım ipe de kendini

Altın makas gümüş bıçak ile doğradılar tenini

******************************

Hakim hanımın memleketi Kütahya Tavşan

Hakim hanım sen eyledin bizleri perişan

******************************

Nasıl kıydın Mefaret hanım öldürdün kendini

Çifte doktorlar doğradı o beyaz tenini

******************************

Derleyen : Nazmi Yükselen

Kaynak Kişi : Yöre Ekibi

Yöre : Muğla-Bodrum

================================================================================================================================

BOYU UZUN BELİ İNCE

Boyu uzun beli ince

Yanakları olmuş gonca

Ben de sevmişem boyunca

Gel ağlatma hey

******************************

Gözyaşlarım durmaz akar

Derya gibi coşar çağlar

Ciğerim aşkınla yanar

Gel ağlatma hey

******************************

Aşkından döndüm deliye

Gezer dururum yad elde

Bir hatıran yeter bana

Ver ağlatma hey

******************************

Derleyen : Abdurrahman Dağses

================================================================================================================================

BÖLEMEDİM FELEK İLE KOZUMU(Uzun Hava)

Bölemedim felek ile kozumu

Güldürmedi şu cihanda yüzümü

Süre süre gelir düşman izimi

Kalk gidelim sevdiğim bu el bize yaramazv

>Felek merhametsiz taştan yürekli

Gönlümüz efkarlı gamlı meraklı

Düşman peşimizde eli silahlı

Kalk gidelim sevdiğim bu el bize yaramazv

>Daha ne gelecek garip başıma

Felek zehir kattı tatlı aşıma

Düşmanlar silahlı düştü peşime

Kalk gidelim sevdiğim bu el bize yaramaz

******************************

Söz : Mehmet Erbulan

Müzik : Yıldıray Çınar

================================================================================================================================

BU DÜNYADA MURADIMA ERDİM DİYEN

Bu dünyada muradıma

Erdim diyen yalan söyler

Baştan başa sefasını

Sürdüm diyen yalan söyler

******************************

Sular akar harıl harıl

Felek koymaz gözüm açam

Bu dünyada evim barkım

Vardır diyen yalan söyler

******************************

Oğul dinlemez atayı

Birden çıkarmaz hatayı

Pişmeden çiğ yumurtayı

Soydum diyen yalan söyler

******************************

Şah Hatayi der varılmaz

Varsa geri durulmaz

Hediyesiz yar sevilmez

Sevdim diyen yalan söyler

******************************

Derleyen : Yıldıray Çınar

Kaynak Kişi : Ali Atıcı

Yöre : Erzincan

================================================================================================================================

BU GELİN MAYA GELİN(Uzun Hava)

Bu gelin anam maya gelin

Ben diyor anam aya gelin

Valla yarim gel de

Destini burdan doldur

Yorulma çaya gelin

******************************

Şu gelin anam meste gider

Dolanır anam dosta gider

Valla anam yıkılsın

Şu gurbet el

Sağ gelen hasta gider

================================================================================================================================

BU HANDAN BU HANDAN(Uzun Hava)

Bu handan bu handan

Anam bu handan

Vala haber geldi

Alman yurdundan

Düştü hanemize bir şivan

Vala gardaş boylu boyuna

Kurban ah kurban can kurban

******************************

Nasıl oldu anam bende bilmedim

Aman bilmedim

Doya doya murat alıp

Gezmedim gezmedim

Buymuş benim zalim

Gaderim gaderim

Arkadaşlar desin yiğit bingülüm

Oturup ağlasın kızım birgülüm

******************************

Söz ve Müzik : Erkan Han

================================================================================================================================

BU KARA SEVDAYA DÜŞTÜM DÜŞELİ

Bu kara sevdaya düştüm düşeli

Yaz bahar aylarım kış oldu benim

Bir halden bilmeze gönül vereli

Gözlerim her zaman yaş oldu benim

******************************

Az doldurun dostlar içemiyom ben

Bu kara sevdadan geçemiyom ben

******************************

Mecnuna eş oldum düştüm çöllere

Derdimi arz ettim esen yellere

Yar beni dönderdin susuz güllere

Gönlüm bir yaralı kuş oldu benim

******************************

Az doldurun dostlar içemiyom ben

Bu kara sevdadan geçemiyom ben

******************************

Bu kara sevdaya nereden düştüm

Aşkın kazanında kaynayıp coştum

Ne desem faydasız ne yapsam şaştım

Bunca emeklerim boş oldu benim

******************************

Az doldurun dostlar içemiyom ben

Bu kara sevdadan geçemiyom ben

******************************

Söz : Mehmet Erbulan

Müzik : Yıldıray Çınar

================================================================================================================================

BUGÜN BEN BİR GÜZEL GÖRDÜM

Bugün ben bir güzel gördüm

Cennet kadını kadını

Desem dile düşürürler

Demem adını adını

******************************

Gireyim mi dost bağına

El uzatsam yaprağına

Gel ey güzel şu yanıma

Şöyle salını salını

******************************

Gül açılır oymak oymak

Olur mu hiç yare doymak

Ne bal verir ne de kaymak

Yarin tadını tadını

******************************

Derleyen : Turan Engin

yöre:Erzincan

================================================================================================================================

BUGÜN CEMİYETTE DEMİ DEVRANDA

Bugün cemiyette demi devranda

Toplandı bu cemde cananlar tek tek

El bağlayıp selam durdum divanda

Can kurban

Hoş sefa geldiniz mihmanlar tek tek

******************************

Bu aşk bize miras kaldı dedemden

Diz dize oturduk bir ulu demde

İçirdiler bize şerbeti cemde

Can kurban

Dolandı mecliste kadehler tek tek

******************************

Er olanı bu meydanda sayarlar

Günahın çok ise gözün oyarlar

Seni hariçte ki kuldan sayarlar

Can kurban

Yedi yerde başın kırarlar tek tek

******************************

Yağmur yağdı çay kenarın sel aldı

Seherde gül kokusunu yel aldı

Dediler Kul Ahmet yarin el aldı

Can kurban

Açıldı bağrımda yareler tek tek

******************************

Söz ve Müzik : Kul Ahmet

Yöre : Pazarcık

================================================================================================================================

ÇARŞAMBA DEDİKLERİ

Çarşamba dedikleri

Şekerdir yedikleri

Hiç aklımdan çıkmıyor

O yarin dedikleri

******************************

Çarşambanın ortasından

Akıyor ırmak

Her yiğidin karı değil

Sözünde durmak

******************************

Ben Samsuna gidemiyom

Kar olmayınca

Samsun bana haram olsun

Yar olmayınca

******************************

Çarşamba yazıları

Körpedir kuzuları

Allah alnıma yazmış

Bu kara yazıları

******************************

Ben Samsuna tütün ektim

Seller mi aldı

On beşinde bir yar sevdim

Eller mi aldı

******************************

Ben Samsuna gidemiyom

Kar olmayınca

Samsun bana haram olsun

Yar olmayınca

******************************

Yöre : Samsun

Derleyen : Muzaffer Sarısözen

Kaynak Kişi : Yöre Ekibi

================================================================================================================================

ÇARŞAMBA KÖPRÜ BAŞI

Çarşamba köprübaşı

Altındır toprak taşı

Gel sarılıp yatalım

Dosta düşmana karşı

******************************

Ayağında kundura geliyor dura dura

Kız ben seni alacam da başına vura vura

Güzel sevmeynen olur sevda biriylen olur

Delikanlının iyisi sözünden belli olur

******************************

Elma içinde çiğit

Elinde altın divit

Hem sararmış hem solmuşta

Bir kız için bir yiğit

******************************

Ayağında kundura geliyor dura dura

Kız ben seni alacam da başına vura vura

Güzel sevmeynen olur sevda biriylen olur

Delikanlının iyisi sözünden belli olur

******************************

Entarisi ilikli

Çeyizi var ipekli

Hiç bir yerden çıkmıyorda

Çarşambanın yiğidi

******************************

Tütünü nem çürüdür

Ateşi su söndürür

Yiğidi kılıç kesmezde

Bir acı söz öldürür

******************************

Güzel sevmeynen olur sevda biriylen olur

Delikanlının iyisi sözünden belli olur

******************************

Söz ve Müzik : Yıldıray Çınar

Yöre : Samsun

================================================================================================================================

ÇARŞAMBA'YI SEL ALDI

Çarşambayı sel aldı

Bir yar sevdim el aldı anam anam

Keşke sevmez olaydım

Elim koynumda kaldı anam anam

******************************

Oy ne imiş ne imiş anam anam

Kaderim böyle imiş

Gizli sevda çekmesi anam anam

Ateşten gömlek imiş

******************************

Yılan çıkar kamışa

Su neylesin anam yanmışa anam anam

Mevlam sabırlar versin

Yarinden ayrılmışa anam anam

******************************

Oy ne imiş ne imiş anam anam

Kaderim böyle imiş

Gizli sevda çekmesi anam anam

Ateşten gömlek imiş

******************************

Çarşamba yollarında

Kelepçe kollarımda anam anam

Allah canımı alsın

O yarin kollarında(yollarında)anam anam

******************************

Oy ne imiş ne imiş anam anam

Kaderim böyle imiş

Gizli sevda çekmesi anam anam

Ateşten gömlek imiş

******************************

Yöre : Samsun-Çarşamba

Derleyen : Nejat Buhara

Kaynak Kişi : Yöre Ekibi

================================================================================================================================

ÇAY ELİNDEN ÖTEYE

Çay elinden öteye

Gidelim yali yali

Sırtında ki sepetun

Ben olayım hamali

******************************

Sepetumin ipleri

Keseyi omuzumi

Aç beyaz peştamalin

Bir göreyim yuzuni

******************************

Karlı dereden beri

Yeşil çay bahçeleri

Çay filizi toplayi

Peştemali kızlari

******************************

Söz: Dursun Tanyaş

Müzik : Yücel Paşmakçı

Yöre : Rize

================================================================================================================================

ÇEKE ÇEKE BEN BU DERT BENİ ÖLDÜRÜR

Çeke çeke bu dert beni öldürür

Seversen Ali'yi değme yareme

Ali'nin yoluna serim veririm

Seversen Ali'yi değme yareme

Ali'nin yarası hak yarasıdır

******************************

Ali'nin yarası hak yarasıdır

Buna melhem olmaz dil yarasıdır

Ali'yi seveyen Hakkın nesidir

Seversen Ali'yi değme yareme

******************************

Pir Sultan Abdalım konar göçersin

Ali'nin dolusun birgün içersin

Körpe kuzulardan nasıl geçersin

Seversen Ali'yi değme yareme

******************************

Derleyen : Mahmut Erdal

================================================================================================================================

ÇOKTAN BERİ DOSTU GÖRDÜĞÜM YOKTUR

Çoktan beri dostum dostu

Gördüğüm yoktur aman yar yoktur

Onun için aman aman ey

Berbat hal dilber ey

******************************

Gam yemezdim şu cihanda

Öldüğüm aman öldüğüm

İçeydim elinden aman aman ey

Bir bade dilber ey

******************************

Değişmedim dostum dostu

Dünya malına aman malına

Yazılanlar gelir aman aman ey

Yiğidin başına hey

******************************

Dünya kalmadı aman

Güzel Şirin'e aman Şirin'e

Kayalar yardırdın aman aman ey

Ferhat'a dilber ey

******************************

Derleyen : Mahmut Erdal

Yöre : Sivas

================================================================================================================================

DAĞLARI DELMEKTİ FERHAT'IN DEMİ(Uzun Hava)

Dağları delmekti Ferhat'ın demi

Şirini gördükçe ortağıdı gamı

Ben Mecnunum kaybetmişim Leylam'ı

Vah vah vah vah

******************************

Nice aşmadığım çöller mi kaldı

Vah zalım felek

******************************

Bir garip bülbülüm ayrıyım gülümden

Gece gündüz figan gitmez dilimden

Aldırdım güz yüzlü yari elimden

Vah vah vah vah

******************************

Divane gönlümü eyler mi kaldı

Vah zalım felek

******************************

Derleyen : Mahmut Erdal

================================================================================================================================
DAHA DEĞMEMİŞ(Uzun Hava)

Daha değmemiştim on beş yaşıma

Bu nasıl dert idi de geldi başıma

Ne kadar da düştün felek peşime

Benim ile davan ne idi felek

******************************

Böyleyin garibe böyle söylesin

Vefasız dünyayı artık neylesin

Gece gündüz yakarırım Mevlaya

Şu düşkün halime yardım eylesin

******************************

Derleyen : Mahmut Erdal

================================================================================================================================

DANE DANE BENLERİ VAR

Dane dane benleri var yüzünde

Can alıcı bakışları gözünde

Binbir tasa edasında nazında

Dünya da yardan tatlı var m'ola

Sallanır sallanır gelen yar m'ola

******************************

Küpeleri ağır düşer kulaktan

Zülüfleri tel tel olmuş yanaktan

Ağzı şeker bal akıyor dudaktan

Dünya da yardan tatlı var m'ola

Sallanır sallanır gelen yar m'ola

******************************

Söz ve Müzik : Neşet Ertaş

Yöre : Kırşehir

================================================================================================================================

DEDİM KAŞIN ZÜLFİKAR MI

Dedim kaşın zülfikar mı

Dedi ki vay

Dedim cemalin ne güzel

Dedi ki ay

Dedim ki seni seviyorum

Dedi ki vay

Dedim elde gönlün var mı

Dedi ki yok yok

******************************

Dedim senin işin nedir

Dedi ki seyran

Dedim sende sevda mı var

Dedi hüryan

Dedim senin neyin vardır

Dedi üryan

Dedim senin malın var mı

Dedi ki yok yok

******************************

Dedim şirin huyunmudur

Dedi ki he

Dedim melek soyunmudur

Dedi ki he

Dedim selvi adınmıdır

Dedi ki he

Dedim başka adın var mı

Dedi ki yok yok

******************************

Söz ve Müzik : Kul Ahmet

Yöre : Pazarcık

================================================================================================================================

DEĞİRMENİN BENDİNE

Değirmenin Bendine,

Taş Dönmüyor Dönmüyor.

Döner Kendi Kendine,

Acar Gelin Arabadan İnmiyor.

******************************

Değirmene Taş Koydum,

Taş Dönmüyor Dönmüyor.

Bir Yastığa Baş Koydum,

Acar Gelin Arabadan İnmiyor.

******************************

Değirmene un koydum

Çark dönüyor dönüyor

Yar yoluna baş koydum

Yar seveni sevdiğine vermeli

******************************

Derleyen : Muzaffer Sarısözen

Kaynak Kişi : Hacı Taşan-Selman Çoker

Yöre : Keskin

================================================================================================================================

DELİ GÖNÜL GEZER GEZER DURURSUN

Deli gönül gezer gezer durursun

Arı gibi her çiçekten bal alırsın gönül

Nerde güzel görsen orda kalırsın

Ben senin kahrını çekemem gönül

******************************

Çıkıp yücelere bakmak istersin

Coşkun sular gibi akmak istersin gönül

Her güzelle gezip tozmak istersin

Ben senin kahrını çekemem gönül

******************************

Nerde güzel görsen bakar kalırsın

Nice hülyalara dalar kalırsın gönül

Başımı dertlerden derde salarsın

Ben senin kahrını çekemem gönül

******************************

Karac'oğlan der ki sıtkıylen söyle

Nicedir çekerim ben seni böyle gönül

Kadir Mevlam derdime derman eyle

Ben senin kahrını çekemem gönül

================================================================================================================================

DELİ GÖNÜL

Kudretten karadır o yarin kaşı

İnciye benziyor ağzında dişi

Şu gelen güzelde hurinin eşi

Salını salını gelir sürmelim

******************************

Sevdamıdır gelen benim başıma

Bilmeyene bir acayip hal olur

Gece gündüz bu aşk ile yanarım

Halin nedir diye bir soranım olmaz

******************************

Usandım bu deli gönül elinden

Ne güzele doymaz göynüm var benim

Nerde güzel görse ah o gözlerim

Coşar deli gönül durmaz sel olur

******************************

Deli gönül senden şikayetim var

Sen kimi görsen seviyon deli gönül

Dedim sana güzel kahrı çekilmez

Neden beni bir güzele kul ettin

Deli gönül vay abdal gönül vay

******************************

Söz ve Müzik : Yıldıray Çınar

yöre:Samsun

================================================================================================================================

DELİYİM DOSTLAR DELİ

Yelkeni suya daldırdım

Aklımı baştan aldırdım

Eyvah gönlümü çaldırdım

Deliyim deliyim dostlar deli

******************************

Nedir bilmem bunun aslı

Başım dağlar gibi puslu

Ne akıllı ne de uslu

Deliyim deliyim dostlar deli

******************************

Bende şu dünyaya geldim geleli

Deliyim dostlar deli

Şu dünyaya geldim geleli

Gel yarim bu derdime derman ol

Deliyim deliyim dostlar deli

******************************

Yorulmuyor hayra düşler

Bu nasıl hal bu ne işler

Bana avare demişler

Deliyim deliyim dostlar deli

******************************

Ne etmeli neylemeli

Bu derdi kime demeli

Vallahi sevdim seveli

Deliyim deliyim dostlar deli

******************************

Söz : Hasan Turan

Müzik : Cemil Demirsipahi

================================================================================================================================

DERE BOYU KAVAKLAR

Dere boyu kavaklar açtı yeşil yapraklar

Ben sana doyamadım doysun kara topraklar

Hadi gülüm yandan yandan

Biz korkmayız ondan bundan

******************************

Oy Bulancak Bulancak işin sonu nolacak

Verin benim yarimi vallahi(billahi)kan olacak

Hadi gülüm yandan yandan

Biz korkmayız ondan bundan

******************************

Ormandan yol açarım kız seni alır kaçarım

Dört yanım duvar olsa şahin olur uçarım

Hadi gülüm yandan yandan

Biz korkmayız ondan bundan

******************************

Kale bayırın düzü Mevlam ayırdı(gader ayırdı)bizi

Babanın aklı olsa evlendirirdi bizi

Hadi gülüm yandan yandan

Biz korkmayız ondan bundan

******************************

Derleyen : Yıldıray Çınar

================================================================================================================================

DERT TRENİ(Uzun Hava)

Dert satıyom dert tüccarı oldum ben

Dert alan var ise yanıma gelsin

Yanık dertliler külhanıma gelsin

Yanar dağlar gibi yandım kül oldum ben

******************************

Yana yana derman ararım ellerde

Bir dertsiz kul bulamadım kullarda

Gidenler hep istasyonuma gelsin

Dert treni işletiyom yollarda

******************************

Ali İzzetim dert alır dert satarım

Bu senede bir dert yükü tutarım

Dert taşıyor kervanlarım katarım

Dert çeken yolcular yanıma gelsin

******************************

Söz ve Müzik : Aşık Ali İzzet Özkan

Yöre : Sivas

================================================================================================================================

DEVE'Yİ DÜZDE GÖRDÜM

Deve'yi düzde gördüm

Sürmeyi gözde gördüm

Şükür olsun Mevlama

Seni bu güzde gördüm

******************************

Seni saram canıma

Günde görmezsem yari

Kıyarım ben canıma

******************************

Deveyi tuz öldürür

Sürmeyi göz öldürür

Yiğidi kılıç kesmez

Bir acı söz öldürür

******************************

Koş gel gel yanıma

Seni saram canıma

Günde görmezsem yari

Kıyarım ben canıma

******************************

Derleyen : Rıfat Balaban

================================================================================================================================

DİYAR DİYAR GEZDİM

Diyar diyar gezdim yar yar

Koştum efendim benim efendim

Bulamadım bu derde yar

Derman efendim benim efendim

Bülbül gibi gül dalında eylendim

Benim efendim

******************************

Acı bu halime yar yar

Derman efendim benim efendim

Derman efendim

******************************

Coşkun devraniyim yar yar

Hayli zamandır

Terk eyleme beni yar yar

Halim yamandır

Bülbül gibi işim gücüm figandır

******************************

Acı bu halime yar yar

Derman efendim benim efendim

Derman efendim

******************************

Derleyen : Yıldıray Çınar

Kaynak Kişi : Ali Coşkun

Yöre : Sivas

================================================================================================================================

DOST GETİR VER ÇALAM SAZI

Dost getir ver çalam sazı

Gönlüm ağlar bazı bazı

Bu dünyada kışı yazı

Yitirmişim(kaybetmişim)ben ağlarım

******************************

Yaşım erdi kemaline

Aşık oldum cemaline

Eşe dosta selam söyler

Söyler söyler(söyler söyler)ben ağlarım

******************************

Gönül kurban dost aşkına

Doyum olmaz yar meşkine

Sabah akşam gam köşküne

Oturmuşum ben ağlarım

******************************

Söz ve Müzik : Erkan Han

================================================================================================================================

DOST KAPIYA GELMİŞ(Uzun Hava)

Bugün dost kapıya gelmiş

Ben haberdar olmamışam

Nazlı dostum vay

Çağırmış ses vermiş gitmiş

Ben haberdar olmamışam

******************************

Girdim dostun(yarin)bahçesine

Dost cemalin görmek için

Nazlı yarim vay

Dost benimle ülfet etmez

Ben haberdar olmamışam

******************************

Gel ha gel ha hey Nesimi

Hakkın nişanı sende var

Nazlı yarim vay

Böyle yazılmış kalemim

Ben haberdar olmamışam

******************************

Derleyen : Ali Atıcı

================================================================================================================================

DÜĞÜNÜMÜZ OLUYOR

ANA :

çok şükürler olsun gadir Mevlaya

Terhis oldun oğul döndün sılaya

Sıra geldi gari yuva kurmaya

Oğul sana Emine yi alayım mı

******************************

OĞUL :

Ana böyle aceleye lüzüm yok

Dilim varmaz sana karşı sözüm yok

Ana benim Emine de gözüm yok

Köyümüzde Emine den de güzel çok

******************************

Emine Emine gel beriye beriye

Anam duymasın Emine sarılayım beline

******************************

ANA :

Bak şu saça bak şu zülüfe

Dilim dönmez onu sağa tarife

Ganım çok kaynıyor benim Elif e

Oğul sana Elif kızı alayım mı

******************************

OĞUL :

Elif güzel ama asıktır yüzü

Babası veririm der tutulmaz sözü

Elifi herkes biliyor anasının gözü

Köyümüzde Elif ten de güzel çok

******************************

Elifim Elifim bir tanesin meleğim

Anam duymasın Elifim bu gece geleceğim

******************************

ANA :

Oğul mürüvetini görmek isterim

Davul zurna düğün dernek isterim

Kucağımda torun görmek isterim

Oğul sana Haticeyi alayım mı

******************************

OĞUL :

Ana hiç üzülme buda mı tasa

Hatice hem kuru hem boyu kısa

Babası başlık ister sürer yokuşa

Köyümüzde Hatice den de güzel çok

******************************

Hatice Hatice çıkı ver pencereye

Anam duymasın Hatice buluşalım gizlice

******************************

Arpa buğday darı doldu ambar

Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar ana

******************************

ANA :

Her birine bir bahane bulursun

Bu gidişle oğul bekar kalırsın

Gözüm açık gider pişman olursun

Oğul sana Fadime yi alayım mı

******************************

OĞUL :

Yok ana Fadime yi de istemem

******************************

ANA :

OF senin yüreğinde gari biri var

Aman oğul daha fazla dayanamaycam

Söyle şu huri kızın ismini bayılıcam

Vallahi billahi oğul bayılıcam

******************************

OĞUL :

Peki anam madem ki istiyon

Aç keseyi çıkar altınları

Beşi bir yerdeleri

******************************

Anam çok dolaştım dört bir köşeyi

Gözüm gördü gönlüm sevdi Ayşe'yi

Boyu posu kaşı gözü herşeyi

Allah ın emri ile iste ana Ayşe yi

******************************

OĞUL :Ayşem

AYŞE : Efendim ağam

OĞUL : Ayşem

AYŞE : Efendim ağam

******************************

Bizim düğünümüz oluyor

Darısı bekarlara

******************************

Söz : Mehmet Erbulan

Müzik : Yıldıray Çınar

================================================================================================================================

DÜNYANIN KULPU

Dünyanın kulpunu tutmayan döner

Ömür yağlı kandil eriyip söner

Kabirde üstüne karadaş biner

Dar yolda mezarı olan benmiyem

******************************

Ellerim tutmuyor kırıktır dalım

Ağzımda tadım yok olsa ne balım

Atlılar ulaştı yayadır halım

Çavdar tarlasında darı benmiyem

******************************

Büyüyen çiçekte açıyor güller

Sevdiğim baharsın yaz olan neler

Sevdaya düşeni söyletir diller

Zemheri ayının karı benmiyem

================================================================================================================================

ELİFİM

Elifim çıkmış ovaya

Duman çökmüştü ovaya

Katip yok ki derdim yazam

İçerimde derin yara

******************************

Elif'im ağlattın beni

Viran koydun köyümüzü

Kimse sormaz halimizi

******************************

Karşı köyde yar oturur

Yar benim derdim artırır

Evel şendik köyümüzde

Şimdi baykuşlar ötüşür

******************************

Elif'im ağlattın bizi

Viran koydun köyümüzü

Kimse sormaz halimizi

================================================================================================================================

ELİFİM NOKTALANDI

Elifin hecesine gündüzün gecesine

Mevlam bizi kavuştur Cuma nın gecesine

Mendilim sarı sarı geceler yarı

Mevlam bizi kavuştur Cuma nın gecesine

Mendilim dalda dalda gözlerim yolda

******************************

Elifim noktalandı az derdim çokcalandı

Yetiş ey nazlı yarim mezarım tahtalandı

Mendilim sarı sarı geceler yarı

Yetiş ey nazlı yarim mezarım tahtalandı

Gözlerim yolda yolda mendilim dalda

Yetiş ey nazlı yarim mezarım tahtalandı

Mendilim dalda dalda gözlerim yolda

******************************

Derleyen : Nida Tüfekçi

Kaynak Kişi : Nevşehirli Cafer

Yöre : Nevşehir

================================================================================================================================

ELVAN ELVAN

Her sabah her seher ceylan bakışlım

Kokunu getirir yel Elvan Elvan

Anadan sürmeli keklik sekişli

Açılmış göğsünde gül Elvan Elvan

******************************

Kaşların hançer kirpiğin ok mu

Bana ettiklerin revamı hak mı

Aşkınla sarardım insafın yok mu

Olayım kapında kul Elvan Elvan

******************************

Felek zehir etti tatlı aşımı

Taştan taşa vurdu dertli başımı

Gözlerimden akan kanlı yaşımı

İnsaf et ne olur sil Elvan Elvan

******************************

Zalim felek beni yerlere çaldı

Mecnuna eş etti çöllere saldı

Bi canımdan başka nem galdı

O da senin zaten al Elvan Elvan

******************************

Derleyen : Muzaffer Akdoğan

================================================================================================================================

ERZURUM DADAŞI

Erzurum dadaşı

Düğünde çeker başı

Kızlar gelin gidiyor

Anası döker yaşı

******************************

Evlenen çeker zahmet

Sabreden bulur kısmet

Darısı bekarlara

Düğünde var keramet

******************************

Davul zurna çalınır

Gelin evden alınır

Faytonlar yolu kesti

Hak vermezsek alınır

******************************

Söz ve Müzik : Hayrettin Değirmenci

================================================================================================================================

EVLENDİM DİYE

Sicilime suçlu adı kazıdılar

Bir güzel goncasına tutuldum diye

Bütün güzellere mektup yazdılar

Dilberler ceminden atıldım diye

******************************

Aşık Karac'oğlan divana geldi

Sözüm güzeller ifademi aldı

Cümle sevdalılar şahidim oldu

Evliler içine katıldım diye

******************************

İçki yasak diye karar kıldılar

Meyhanecilere haber saldılar

Gizli kafiyeyi geri aldılar

Bir boyu fidana satıldım diye

Bir güzel goncasına tutuldum diye

Bir boyu fidana satıldım diye

Ah diye diye diye diye evlendim diye

******************************

Derleyen : Cemil Demirsipahi

================================================================================================================================

EVLERİNİN ÖNÜ KUYU

Evlerinin önü kuyu

Kuyudan çekerler suyu

Her güzelin var bir huyu

Ne yaman köyün güzeli

******************************

Evlerinin önü arpa

Arpa biter kırpa kırpa

İki bacı biri körpe

Ne yaman köyün güzeli

******************************

Evlerinin önün geçtim

Suların soğuktu içtim

Ben bu aşka nerden düştüm

Ne yaman(şirindir)köyün güzeli

******************************

Derleyen : Abdülvahit Küzecioğlu

Yöre : Kerkük

================================================================================================================================

EY BENİM NAZLI CANANIM

Ey benim nazlı Cananım

Severim kimseler bilmez

Bir sevda geldi başıma

Çekerim kimseler bilmez

******************************

Bak şu gönlümün işine

Saldı sevdayı başıma

Gece gündüz aşk narına

Yanarım kimseler bilmez

******************************

Varın söylen şu hayına

Girmesin benim kanıma

Bir ateş düştü gönlüme

Tüterim kimseler bilmez

******************************

Gelmedi ümidim haktan

Yandı bağrım firaktan

Hem bu dertten hem bu aşktan

Ölürüm kimseler bilmez

================================================================================================================================

FANİ ŞU DÜNYANIN ÖTESİ

Fani şu dünyanın ötesi yalan

Bazen çok adamın gözü dar olur

Dünyayı yıkıpta ahreti unutmak

Öte dünya senin için zor olur oy

******************************

Yitirmez o ahreti dünyayı bilen

Sonra düşman olur yüzüne gülen

Dostunun malına hıyanet eden

Ahır sonu iki gözü kör olur

******************************

Derleyen : Mehmet Dağdeviren

================================================================================================================================

FIRAT KENARINDA YÜZEN KAYIKLAR

Fırat kenarında yüzen kayıklar

Anam beni bacım heran sayıklar

Başıma toplanmış bağrı yanıklar

Nettim size beni yare götürün

Nettim size verin benim yarimi

******************************

Fırat kenarında esbap yumuşlar

Yuyup yuyup gül dalına koymuşlar

Sevmediğim yare sevdi demişler

Sevemde kurtulam elin(köyün)dilinden

Nettim size beni yare götürün

Nettim size verin benim yarimi

******************************

Elbisem duvarda asılı kaldı

Çeyizim sandıkta basılı kaldı

Yar benimle küsülü kaldı

Nettim size beni yare götürün

Nettim size verin benim yarimi

******************************

Derleyen : Mustafa Özgül

Kaynak Kişi : Kemal Çığrık

Yöre : Malatya

================================================================================================================================

FIRSAT ELDEYKEN

Fırsat eldeyken bir amel kazan

Gül cemalin birgün solsa gerektir

Nefsine kul olup kanma dünyaya

Dünya malı burda kalsa gerektir

******************************

Cahil bildiğinden hiç geri kalmaz

Bin nasihat etsen bir pula almaz

Kişinin ettiği yanına kalmaz

Herkes ettiğini bulsa gerektir

******************************

Genç Abdalım Hakka yanık olana

İtikadı bilip sadık olana

Hakikatla Hakka yanık olana

Divanda şefaat olsa gerektir

******************************

Söz : Genç Abdal

Müzik : Aşık Daimi

================================================================================================================================

GAM YEME GÖNÜL

Kamil olan kalmaz naçar

Gam yeme gönül gam yeme

Kara gündür gelir geçer

Gam yeme gönül gam

******************************

Ağır olur kamil taşı

Akıttım gözümden yaşı

Hafif olur cahil taşı

Gam yeme gönül gam yeme

******************************

Gündüzmüsün gecemisin

Elif misin hece misin

Hüseyin'den yüce misin

Gam yeme gönül gam yeme

******************************

Derdinden döndüm deliye

Derdimi desem Veli'ye

Neler ettiler Ali'ye

Gam yeme gönül gam yeme

******************************

Deliyim bade içerim

İçer serimden geçerim

Alır sunam göçerim

Gam yeme gönül gam yeme

******************************

Derleyen : Aşık Mahsuni Şerif

================================================================================================================================

GEÇTİ ÖMRÜMÜN BAHARI

Geçti ömrümün baharı

Güller açmış ben meyleyim

Feryat eder dertli bülbül

Hangi dilden söyleyim

Bilemem bilemem bilemem yar

******************************

Pazar eyledim gönlümü

Kimi baktı kimi geçti

Viran olan şu gönlüme

Kimler kaldı kimler geçti

Bilemem bilemem bilemem yar

******************************

Felek kırdı kanadımı

Dalım yok ki tüneyeyim

Şaşırmışım yollarımı

Kime sorup söyleyeyim

Bilemem bilemem bilemem yar

================================================================================================================================

GENE BAHAR OLDU

Gene bahar oldu açıldı güller

Bülbüllü şeydalar dağlarda gezer

Bir saçı Leyla ya meyil verenler

Elbet Mecnun olur olur dağlarda gezer

******************************

Ne sönmez ateştir aşkın ateşi

Gittikçe artırır serde savaşı

Yar senin aşkından çeşmimim yaşı

Bahar seli gibi gibi çağlarda gider

******************************

Emrah tek tıfıldan bağrı yanıklar

Bezmi muhabbette kalbi sadıklar

Maşukundan cüda düşen aşıklar

Ruzü seb ah eder eder ağlarda gezer

******************************

Ne sönmez ateştir aşkın ateşi

Gittikçe artırır serde savaşı

Yar senin aşkından çeşmimim yaşı

Bahar seli gibi gibi çağlarda gider

******************************

Kaynak Kişi : Erzurumlu Emrah

================================================================================================================================

GİTTİ CANIMIN CANANI

Gitti canımın cananı

Oy ne canım vay ne canım bir canım

Beni bıraktı yaralı

Oy ne canım vay ne canım bir canım

******************************

>Ben bu dertten ölür isem

Oy ne canım vay ne canım bir canım

Dostlar kazsın mezarımı

Oy ne canım vay ne canım bir canım

******************************

>Doktor gelse tabib gelse

Oy ne canım vay ne canım bir canım

Çare bulunmaz derdime

Ahle canım vahle canım uy canım

******************************

>Derleyen : Nida Tüfekçi

Kaynak Kişi : Cemil Cankat

Yöre : Urfa

================================================================================================================================

GÖMLEK GİYDİM DAR GELİYOR

Gömlek giydim dar geliyor

Ah garşıdan yar geliyor

Çok seviyom vermiyorlar

O da bana zor geliyor

******************************

Ah güzelim yar güzelim

Gel seninle gezelim

******************************

Bağları var üzüm üzüm

Yine doldu gönlüm hüzün

Gel buradan gidelim

Sarardı hep benzin yüzün

******************************

Ah güzelim yar güzelim

Gel seninle gezelim

******************************

Derleyen : Yıldıray Çınar

================================================================================================================================

GÖNÜL ÇALAMAZSAN AŞKIN SAZINI

Gönül çalamazsan aşkın sazını

Ne perdeye dokun ne teli incit

Eğer çekemezsen gülün nazını

Ne dikene dokun ne gülü incit

******************************

Dinle ki bülbülü gelesin coşa

Karganın namesi gider mi hoşa

Meyvesiz ağacı sallama boşa

Ne yaprağı dök ne dalı incit

******************************

"""""""""Söz ve Müzik :Aşık Hüdai

================================================================================================================================

GÖNÜL SENDEN ŞİKAYETİM VAR

Gönül senden bugün şikayetim var

Neden böyle yaktın kül ettin beni

Sana dedim güzel kahrı çekilmez

Neden bir güzele kul ettin beni

******************************

Pir Sultan Abdalım gamzei oktur

Değme güzel sinemde yareler çoktur

Benim senden başka sevdiğim yoktur

Vallahi yoktur

İnanmazsan Ulu Allaha sor beni

Cananım beni

================================================================================================================================

SENİN İÇİN

Gözlerimden akan yaşlar

Başımı vurduğum taşlar

Benim yolduğum bu saçlar

Aman aman aman aman

Senin için senin için vay

******************************

Benim çektiğim bu dertler

İçtiğim bütün içkiler

Hergün ağlayan bu gözler

Aman aman aman aman

Senin için senin için vay

******************************

Mutsuz oluşumun sebebi

Ezeldir çektiğim dertler

Feda ederim kendimi

Aman aman aman aman

Senin için senin için oy

================================================================================================================================

GÖZLERİMDEN AKAN YAŞLAR

Gözlerimden akan yaşlar

Birgün olup bitecektir

Derdim derman bulmadıkça

Birgün ömrüm bitecektir

******************************

Ah bu dünya yalan dünya

Bıktım senden kahpe dünya

******************************

Yaktı beni kül eyledi

Bir güzele kul eyledi

Sevdim sevmez olaydım

Sevda beni del eyledi

******************************

Ah bu dünya yalan dünya

Bıktım senden kahpe dünya

******************************

Bu sevdalı dertli başım

Boz bulanık zehir aşım

Ömrüm geçti cefa ile

Böyle imiş benim yazım

******************************

Ah bu dünya yalan dünya

Bıktım senden kahpe dünya

******************************

Söz ve Müzik :Yıldıray Çınar

Yöre : Samsun

================================================================================================================================

GURBET ELDE BİR HAL GELDİ BAŞIMA

Gurbet elde bir hal geldi başıma

Ağlama gözlerim Mevla kerimdir

Derman arar iken derde düş oldum

Ağlama gözlerim Mevla kerimdir

******************************

Huma kuşu yere düştü ölmedi

Dünya Sultan Süleymana kalmadı

Dedim yare gidem nasip olmadı

Ağlama gözlerim Mevla kerimdir

******************************

Derleyen : li Ekber Çiçek

Kaynak Kişi : Ali Haydar Çiçek

Yöre :Erzincan

================================================================================================================================

GÜLLER AÇSAM BAĞLAR GİBİ

Güller açsam bağlar gibi

Gazel döksem çağlar gibi

Altın olsam dağlar gibi

Kıymetimi bilen olmaz

******************************

Hazne dolu akçem olsa

Türlü kumaş bohçam olsa

Yalan dünya bahçem olsa

Benden bir gül alan olmaz

******************************

Mustafa der ki ne durum

Mekanı nerde bulurum

Korkarım garip ölürüm

Kabirimi gezen olmaz

******************************

Bir kuş olsam gezsem havayı

Arayıp bulsam yuvayı

Dünyada kuru davayı

Benden başka güden olmaz

================================================================================================================================

GÜLOM BENİ TERK EDECEK

Gülom beni terk edecek

Hasretiyle öldürecek

Ben gülomdan ayrılırsam

Kim kalbimi güldürecek

******************************

Hele gülom oy oy gülom

Küçücüksün sen toy gülom

Hasretinden ölüyorum

Gel beni kabre koy gülom

******************************

Gülom gitti yetim kaldım

Sevdasına bittim kaldım

Tabib doktor neylesin ki

Ben bu derdi yardan aldım

******************************

Hele gülom oy oy gülom

Küçücüksün sen toy gülom

Hasretinden ölüyorum

Gel beni kabre koy gülom

******************************

Derleyen : Ali Baba Özbay

================================================================================================================================

GÜLÜM SENİN YOLLARINDA ÖLEMEDİM

Gülüm senin yollarında

Ölemedim ölemedim yar

Aktı gitti göz yaşlarım

Silemedim silemedim

******************************

Bülbül ayrıldı yurdundan

Bilen yok gönül derdinden

Yüce)dağların ardından

Gelemedim gelemedim yar

******************************

Gel tabib bak yarelere

İnlerim can vere vere

Yalan dünyada bir kere

Gülemedim gülemedim yar

******************************

Derleyen : Aşık Mahsuni Şerif

================================================================================================================================

GÜZELE BAK GÜZELE

Güzele bak güzele

Gözlerini süzene

Gel gidek haydi şöyle

Açılak kız çöllere

******************************

Bu dağların karı var

Gönlümün muradı var

Haydi gel gidek bize

Kolların boynuma sar

******************************

Gel güzelim gel bana

Kurban olam gerdana

Eğer seni almazsam

Gülmem hiç doya doya

================================================================================================================================

HADİ GIZ GEL YANIMA

Görünce aklımı başımdan aldı

Gerdan üstünde ki benlerin senin

Beni sevdalardan sevdaya saldı

Gerdan üstünde ki benlerin senin

******************************

Hadi gız gel yanıma sarayım seni

O gerdanında ki benler öldürüyo beni

******************************

Boyu uzun kendi selvi dalı gibi

Burnu fındık ağzı şeker bal gibi

Göğsü tavuskuşu gibi o ince beli

İlle gerdanında ki benlerin senin

******************************

Hadi gız gel yanıma sarayım seni

O gerdanında ki benler öldürüyo beni

******************************

Güzelliğin nice ocak söndürür

Her bakışta benlerin beni öldürür

Nice dinsizleri dine döndürür

Gerdan üstünde ki benlerin senin

******************************

Hadi gız gel yanıma sarayım seni

O gerdanında ki benler öldürüyo beni

================================================================================================================================

HADİ ORDAN YALANCI

Gurbet malın mı oldu

Hanlar mı kurdurdun

Kaç kervan geldi yoksun

Kalbimi durdurdun

******************************

Hadi hadi ordan yalancı

Sen yolcusun ben hancı

Kimlere dert yanayım

Sende aşkın ilacı

Her geçen gün artıyor

Kalbimde ki bu sancı

******************************

Bunca güzel içinden

Seni beğenmiştim

Kıymet bilirsin diye

Gönlümü vermiştim

******************************

Hadi hadi ordan yalancı

Sen yolcusun ben hancı

Kimlere dert yanayım

Sende aşkın ilacı

Her geçen gün artıyor

Kalbimde ki bu sancı

******************************

Söz ve Müzik : Özer Şenay

================================================================================================================================

HANCI

Gurbetten gelmişim yorgunum hancı

Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş

Sana herşeyimi anlatacağım

Otur baş ucuma sor yavaş yavaş

******************************

Garibim her taraf bana yabancı

Dertliyim çekinme doldur be hancı

İlk önce solumda hafif bir sancı

Ayrılık sonradan kor yavaş yavaş

================================================================================================================================

HARABAT EHLİNE GÖNÜL VERELİ

Harabat ehline gönül vereli

Onun için derler bana serseri

Cemali cennete tercih edeli

Onun için derler bana serseri

******************************

Serseri oldum olalı çok alem gördüm

Görünmez bilinmez sırlar erdim

Maksatlı rüyayı hayra yordum

Onun için derler bana serseri

******************************

Bu nasıl Atıcı mekan seçmiyor

Rızasız pazarda dükkan açmıyor

Gavur Müslüman deyip adam seçmiyor

Varsın desin zahit bana serseri

================================================================================================================================

HASTANEYE GİRDİM(Uzun Hava)

Hastaneye girdim gözüm karardı

Tabibi görünce yüzüm sarardı

Yarimi görmezsem gözüm arardı

******************************

Aman doktor aman ben ölürmüyem

Ölmeden sılamı ben görürmüyem

******************************

Hasta bakıcılar geldi yanıma

Aç diyor garnımı baktı halime

Kimsem yok ki gelsin yanıma

******************************

Aman doktor aman ben ölürmüyem

Ölmeden sılamı ben görürmüyem

******************************

Derleyen : :Selahattin Erorhan

================================================================================================================================

EŞREF

Hayatları değir mi şu gelen yar değil mi

Sakıplardan üç güzel biri Eşref değil mi

Aman Eşref canım Eşref uykudan uyardın beni

Kana boyadın beni

******************************

Gele mi yar gele mi yar yanıma gele mi

Seni sevdim seveli oldum yürek veremi

Aman Eşref canım Eşref uykudan uyardın beni

Kana boyadın beni

******************************

Hayatlarında durdum aradım yari buldum

Eğildim ki öpeyim yari uykuda buldum

Aman Eşref canım Eşref uykudan uyardın beni

Kana boyadın beni

******************************

Derleyen : Bedirhan Kırmızı

Yöre : Urfa

================================================================================================================================

HAZRETİ ALİ'YE

Kırklar diyarını ben irşad ettim

Horasandan gelen bir daş idim ben

Nice günler Kerbelada cenk ettim

On iki imama hey dost yoldaş idim ben

******************************

Kara demez derya demez dolaşır

Hazreti Hızıra kardeş idim ben

Mevlanın aşkıyla gezip dolaşan

Aşıklar dergahında hey dost Bektaş idim ben

******************************

Erenler badesinden doldurup içtim

Aslanlar içinden Ali'yi seçtim

Gördüm er meydanında canımdan geçtim

Hazreti Ali'ye hey dost sırdaş idim ben

******************************

Derleyen : Yıldıray Çınar

================================================================================================================================

HEM OKUDUM HEMİ YAZDIM

Hem Okudum, Hemi Yazdım,

Yalan Dünya Senden Bezdim...Of

Dağlar Koyağını Gezdim,

Yiten Yavru Bulunur Mu...Of

******************************

El Yazıya, El Yazıya

Duman Çökmüş Gölyazıya...Of

Kurban Olam, Kurban Olam

Beşikte Yatan Kuzuya Vay.

******************************

El Veriyor El Veriyor

Orta Direk Bel Veriyor...Of

Döndüm Baktım Sağ Yanıma,

Mehemmedim Can Veriyor Vay.

******************************

Derleyen : Muzaffer Sarısözen

Kaynak Kişi : Ali Civez

Yöre : Çorum

================================================================================================================================

HÜNKAR HACI BEKTAŞ VELİ

Kerbela denince ilk akla gelen

Hasan ile Hüseyinim değil mi

Kızgın sac üzerinde namazın kılan

Hünkar Hacı Bektaş değil mi

******************************

Bu dünyanın evvelini sorarsan

Allah bir Muhammed Ali dir Ali

Sen bu yolun sahibini ararsan

Allah bir Muhammed Ali dir Ali

******************************

Allah bir Muhammed Ali aşkına

Fatma ana huri kırklar aşkına

Candan başka benim sermayem yoktur

Veririm on iki imam aşkına

******************************

Söz ve Müzik : Yıldıray Çınar

Yöre : Samsun

================================================================================================================================

İÇİMDE BİR ATEŞ VAR

İçimde bir ateş var

Yanar yanar tüterim

Bana Lokman neylesin

Hergün daha beterim

******************************

Hazan yaprak dökülür

Benim boynum bükülür

Kadir Mevlam yazmasın

Başa gelen çekilir

******************************

Hep karalar işlemiş

Alın yazımı yazan

Ne yaz gördüm ne bahar

Erkenden geldi hazan

================================================================================================================================

İKİ EVLİLER ARSIZ OLUR

İki evliler arsız olur

Yüzü gözü nursuz olur

Ölende imansız ölür

Yandım iki avrat elinden

******************************

Birisinin adı Neşe

Birisinin adı Ayşe

Kız Ayşe dillerin şişe

Yandım iki avrat elinden

******************************

Kaynanalar çifte çifte

Dizilip dururlar softa

Hediye isterler her hafta

Yandım iki avrat elinden

******************************

Semavere su haşlarlar

Döğüşmeye başlarlar

Arada beni haşlarlar

Yandım iki avrat elinden

******************************

Birisinin yarım kaşı

Birisinin gözü şaşı

İkisinin yüzdür yaşı

Yandım iki avrat elinden

******************************

Dolandım kapıyı açtım

Onlar düştü hemen kaçtım

Ettiğim işe bende şaştım

Yandım iki avrat elinden

******************************

Ararken gözü elayı

Aldım başıma belayı

Dostlar yokmudur kolayı

Yandım iki avrat elinden

******************************

Derleyen : Sıddık Sayal

================================================================================================================================

İNDİM SEYREYLEDİM

İndim seyreyledim erem düzleri

Kudretten sürmeli o yarin gözleri

Oturmuş bir bölük huri kızlar

Söylesem bunlara derdimi yarim

******************************

Bir yanda duruyor kırklar erenler

Bir bakışta arşı kürsü görenler

Devasız dertlere deva verenler

Söylesem bunlara derdimi yarim

******************************

Yaktı garibanı bu aşkın narı

Sağ başta duran kız kırkların biri

Sevdiğim kız ne olur gel beri beri

Söyleyem kimlere derdimi yarim

================================================================================================================================

IZDIRABIM HİÇ DİNMİYOR

Izdırabım hiç dünmiyor

Sıladan haber gelmiyor

Tabib bana neylesin ki

Dertlerim derman bulmuyor

******************************

Aman aman aman aman

Bu dünya da herşey yalan

******************************

Beyaz boyalı hastane

Ciğerlerim oldu pare

Can verecem Azraile

Al diyecek takatim yok

******************************

Aman aman aman aman

Bu dünya da herşey yalan

******************************

Kan kalmadı şu canımda

Kimim kimsem yok yanımda

Azrail gelmiş can almaya

Bir yudum su verenim yok

******************************

Aman aman aman aman

Bu dünya da herşey yalan

******************************

Söz ve Müzik : Yıldıray Çınar

Yöre : Samsun

================================================================================================================================

KABUL ET SEVDİĞİM

Kabul et sevdiğim sen bir çift sözüm

Gönlüm deli ben divane sevdiğim benimdir sevdiğim

Neden ağlar böyle sel misali yaşın

Ağlama sevdiğim ben sana geldim

******************************

Gözlerinden akan yaşlar ben olsam

Dudağından dökülen sözler ben olsam

Kalbinden geçenler sunam ben olsam

Ağlama sevdiğim ben sana geldim

******************************

Çınari bağından gül dermeye geldi

Sunam gönül bağın açarısan

Benim Leylam sensin Mecnunun ben olsam

Ağlama sevdiğim ben sana geldim

================================================================================================================================

KAÇMA BENDEN

Ahu gözlüm niye benden kaçarsın

Kaçma benden el değilim ben sana

Niye yad ellere sinen açarsın

Kaçma benden el değilim ben sana

******************************

Bir garip aşığım ağlar gezerim

Gönlümü gönlüne yar yar bağlar gezerim

Saçının teline inci dizerim

Kaçma benden el değilim ben sana

================================================================================================================================

KADER TORBASI (Uzun Hava)

Kader torbasına elimi uzattım

Tecelli kağıdım karalı çıktı

Ölüm defterine bir yol göz attım

Dertlerim içinde sıralı çıktı

******************************

Vah beni beni

Aman dağlar oy canım dağlar oy

Neden benim iki gözüm durmaz ağlar oy

******************************

Nereye gitsem pınar baştan kuruyor

Kader lamba yakmış beni arıyor

Kime iyilik eyesem bir daş vuruyor

Dostum düşman oldu ileri çıktı

******************************

Vah beni beni

Aman dağlar oy canım dağlar oy

Neden benim iki gözüm durmaz ağlar oy

******************************

Kader böyle buna İzzet ne yapsın

Böyle gelmiş böyle gider ne yapsın

Hasta can veriyor doktor ne yapsın

Ciğer parça parça yaralı çıktı

******************************

Vah beni beni

Aman dağlar oy canım dağlar oy

Neden benim iki gözüm durmaz ağlar oy

******************************

Derleyen : Mahmut Erdal

Yöre : Sivas

================================================================================================================================

KADİR MEVLAM

Kadir Mevlam seni övmüş yaratmış

Güzeller içinde birsin Elif'im

Sırma saçın mah cemalin yanında

Sönük kalır yıldız ay Elif'im

******************************

Elamı gözlerin siyah mı saçın

Arasam cihanı bulunmaz eşin

Yaylanın karından beyazdır göğsün

Uzanıp üstüne ölesim geldi

******************************

Aşık Garibim bilseydin halım

Elif'im yoluna kurban ederim canım

Koynunda beslenen ayvayı narı

Çözüp düğmelerin deresim gelir

================================================================================================================================

KANADIM DEĞDİ SEVDAYA

Kanadım değdi sevdaya

Kondum kondum uçamadım

Aşk şarabından doya doya

Yandım yandım içemedim

Yandımda içemedim oy

******************************

Vay tabib şu yarayı

Sar sara bilir isen

Sevda ateş bir kaledir

Var varabilir isen

******************************

İçmişem sarhoşum dünden

Bayram eylerim bugünden

Aşıkların köprüsünden

Döndüm döndüm geçemedim

Döndümde geçemedim oy

******************************

Vay(oy)tabib şu yarayı

Sar sara bilir isen

Sevda ateş bir kaledir

Var varabilir isen

Sevda bir ateş pınardır

İç içe bilir isen oy

******************************

Yan Mahsuni sine sine

Bugün bana ne oldu yine

Düştüm güzeller içine

Kendim kendim seçemedim

Kendimde seçemedim oy

******************************

Vay tabib şu yarayı

Sar sara bilir isen

Sevda ateş bir kaledir

Var varabilir isen

Sevda bir ateş pınardır

İç içe bilir isen oy

******************************

Söz ve Müzik : Aşık Mahsuni Şerif

Yöre : Maraş

================================================================================================================================

KARA KAŞLAR KARA GÖZLER SENDE VAR

Kara kaşlar ela gözler sende var

Uslanmadık deli gönül bende var

Yedi yıldır derde derman ararım

Demedin ki derde derman bendedir

******************************

Çorum ile Sungurlunun arası

Yaktı beni kaşlarının karası

Sende gönül bende hançer yarası

Vermem seni yad ellere ellere

******************************

Elma idim indirdiler dalımdan

Ayırdılar beni nazlı yarimden

Kim ayrılmış ben ayrılmam yarimden

Vermem seni yad ellere ellere

******************************

Vermem seni yad ellere ellere

Sarı kızlar tek tek vurur zillere

******************************

Derleyen : Rıfat Özsaraç

Nota :A hmet Yamacı

Yöre : Çorum

================================================================================================================================

KARA KAŞLARINI SEVDİĞİM DİLBER

Kara kaşlarını sevdiğim dilber

Gönlümü gönlüne verdiğim dilber

Senin ateşine yandım kül oldum

Beni Mecnun eden sen değilmisin

******************************

Bana öyle hayran hayran bakma yar

Kaşların ok mudur canımı yakma yar

Böyle yarin hasretini çekmekten

Ölümde bir yandan hak değilmidir

******************************

Derleyen : Mehmet Ali Karababa

================================================================================================================================

KARA KAŞLI YAR

Kara kaşlı yar söyle derdini

Ne bileyim ben senin cama geldiğini

Candan sevdiğini gönül verdiğini

******************************

Utanma perdeyi kaldır aradan

Kusursuz yaratmış seni Yaradan

Kaşın gözün görünmüyor karadan

Kaşları gözleri sürmeli yarim

******************************

Kara kaşlı yar söyle derdini

Ne bileyim ben senin cama geldiğini

Candan sevdiğini gönül verdiğini

******************************

Ben de çok gezerdim İl'i cihanı

Güzeller söylemez asla yalanı

Eline almışta divit kalemi

Kusurum yazmaya meramın nedir

******************************

Kara kaşlı yar söyle derdini

Ne bileyim ben senin cama geldiğini

Candan sevdiğini gönül verdiğini

******************************

Derleyen : Recai Başaran

Kaynak Kişi : Fatma Eren

Yöre : Çanakkale-Çan

================================================================================================================================

KARADENİZ'E METHİYE

Pazar Çayeli Rize

Yeşil çay bahçeleri

arşıdan el edeyi

Peştemali kızları

******************************

Trabzon Limanı'na

Vapur geleyi Of'tan

Görünce güzelleri

Aklım çıkayi baştan

******************************

Giresun Ordu Samsun

Aşıklar diyarıdır

Ünye Terme Çarşamba

Yiğitler yatağıdır

******************************

Gemicinin rotası

Göstereyi İstanbul'u

Diller de söyleneyi

Karadeniz futbolu

******************************

Fındık tütün çay ile

Hamsi balığı yile

Hele güzelleriyle

Cennet Karadeniz'im

================================================================================================================================

KARANFİLİN ÇİNÇİNİ

Karanfilin çinçini yerim ağzın içini

Kalk gidelim buradan canımın güvercini

Hadi kız oyna döne döne sevdim seni bir kere

İstersen bu canımı veririm seve seve

******************************

Samsun'un deresi de akar gider tersine

Yari görmediğim gün gider işim tersine

Hadi kız oyna döne döne sevdim seni bir kere

İstersen bu canımı veririm seve seve

******************************

Değirmenin bendide döner kendi kendine

Bize bakmayan kızlar yansın kendi kendine

Bizi almayan kızlar yansın kendi kendine

Hadi kız oyna döne döne sevdim seni bir kere

İstersen bu canımı veririm seve seve

******************************

Söz ve Müzik : Yıldıray Çınar

Yöre : Samsun

================================================================================================================================

KARNI BÜYÜK KOCA DÜNYA

Karnı büyük koca dünya

Keder dolu acı dünya

Ne gül koydun ne de gonca

Yedin yine doymadın mı

Karnı büyük koca dünya

******************************

Dünya dünya yalan dünya

Beni benden alan dünya

Haksızlara kalan dünya

******************************

Beni okuyup yazanı

Yunus gibi bir ozanı

Koskocaman Pir Sultan'ı

Yedin yine doymadın mı

Karnı büyük koca dünya

******************************

Dünya dünya yalan dünya

Beni benden alan dünya

Haksızlara kalan dünya

******************************

Hacı Bektaşi Veli'yi

İmam Hasan Hüseyin'i

O mübarek Mevlana'yı

Yedin yine doymadın mı

Karnı büyük koca dünya

******************************

Dünya dünya yalan dünya

Beni benden alan dünya

Haksızlara kalan dünya

******************************

Fani kurmuşsun temeli

Bilmem sana ne demeli

Koca Mustafa Kemal'i

Yedin yine doymadın mı

Karnı büyük koca dünya

******************************

Dünya dünya yalan dünya

Beni benden alan dünya

Haksızlara kalan dünya

******************************

Söz ve Müzik : Muhlis Akarsu

Yöre : Sivas

================================================================================================================================

KIBRIS KIZI

Asker ettiler beni yavru vatan Kıbrıs'a

Dostlar gözüm kaldı ah şu Kıbrıs'lı kızda

Kıbrıs kızı katarlamış oynayayım ayyayım

Kız senin için alayım mı hem Kıbrıs hem Yunan'ı

******************************

Su testisi elinde peştemalı belinde

Kız çok canlar yakıyonda fazla gelip geçende

Kıbrıs kızı katarlamış oynayayım ayyayım

Kız senin için alayım mı hem Kıbrıs hem Yunan'ı

******************************

Seni sevdim ise suçmu söyle Allah aşkına

Vallah almadan gitmem seni anavatana

Kıbrıs kızı katarlamış oynayayım ayyayım

Kız senin için alayım mı hem Kıbrıs hem Yunan'ı

******************************

Söz ve Müzik : Yıldıray Çınar

Yöre : Samsun

================================================================================================================================

KİMSEYE BAKİ KALMAYAN DÜNYA

Fani dünya yalan dünya

Haksızlıkla dolusun dünya

Elbet seninde susuz kalır

Dönmez durur çarkın dünya

******************************

Dünya dünya dünya dünya yalan dünya

Hiç kimseye baki kalmazsın dünya

******************************

Pir Sultan Abdal'ı Hacı Bektaş'ı

Allah'ın Aslan'ı Hazreti Ali'yi

Kerbela'da yanan Hasan-Hüseyin'i

Aldın dünya gahbesin dünya

******************************

Dünya dünya dünya dünya yalan dünya

Hiç kimseye baki kalmazsın dünya

******************************

Sultan Süleyman'a kalmayan dünya

Kemal Atatürk'ü alansın dünya

Ozanlar ozanı Aşık Veysel'i

Alansın dünya fanisin dünya

******************************

Dünya dünya dünya dünya yalan dünya

Hiç kimseye baki kalmazsın dünya

******************************

İster az yaşa ister çok yaşa

İster fakir ol istersen paşa

Sonunda alır seni de dünya

Kahpesin dünya fanisin dünya

******************************

Dünya dünya dünya dünya yalan dünya

Hiç kimseye baki kalmazsın dünya

******************************

Söz ve Müzik : Yıldıray Çınar

yöre:Samsun

================================================================================================================================

KINAMAYIN BENİ

Kınamayın beni hakkı sevenler

Rüzgar esmeyince dal ırganır mı

Külli boş değildir aşka düşenler

Gadde düşmeyince sel uyanır mı

******************************

Öyle bir Mecnun'um Leyla'ya billah

Okudum harfini harfi bismillah

Tutuştu her yanım hakkaten lillah

Hüda'yı zikreden kul kınanır mı

******************************

Bütün kainatı bel verdi garı

Mevlam her kuluna vermez bu karı

Günbegün artıyor bülbülün zarı

Gonasız gürşanla gül yamanır mı

******************************

Söz : Recep Kırıcı

================================================================================================================================

KIZ SENİN DERDİNDEN DERBEDER OLDUM

Kız senin derdinden derbeder oldum

Derdu derunumu sorda sonra git

Hasretinden Mecnun misali oldum

Ne hale düşmüşem de hey yar görde sonra git

******************************

Ağırgöl Dağı'ndan Gahmut Yaylası

Hangi gün inersen hoştur havası

Di gel düzgün di gel çektirme yası

Gözde on ikiden hey yar vurda öyle git

******************************

Aşık olan maşuğunu atar mı

Gül yerinde kara çalı biter mi

Aslan yatağın da Tilki yatar mı

Sulari kulundur hey yar sorda sonra git

******************************

Derleyen : Muzaffer Sarısözen

Kaynak Kişi :Davut Sulari

Yöre : Erzincan

================================================================================================================================

KOMŞUNUN KIZI

Gözlerin ceylana benzer gaşların kemane

Dişlerin mercana benzer komşunun da kızı

Komşunun kızı etme bu nazı

Eğil bir yol öpeyim dinsin kalbimde ki sızı

******************************

Sen gelip geçende gözün süzende

Eriyor yüreğim yar heran gülende

Komşunun kızı etme bu nazı

Eğil bir yol öpeyim dinsin kalbimde ki sızı

******************************

Söyle teyze kızına bu iş n'olacak

Kızın naz ettikçe vallah kalbim duracak

Komşunun kızı etme bu nazı

Eğil bir yol öpeyim dinsin kalbimde ki sızı

================================================================================================================================

KOZALI GELİN

Aşağıdan gelir Kozalı Gelin

Topla fistanını toz olur gelin

Kaldırsam peçeni görsem yüzünü

Eller arif olmuş söz olur gelin

******************************

Yine mi göründü gül yarin göçü

Nereleri gezdin canımın içi

Beş sene sakladım verdiğin saçı

Hatırdan gönülden çıkarma beni

******************************

Derleyen : Emin Aldemir

Kaynak Kişi : Halil Sapmaz

Yöre : Kayseri

================================================================================================================================

KÖPRÜDEN GEÇTİ GELİN

Köprüden geçti gelin

Saç bağın düştü gelin

Diloy loy halden bilmez diloy loy

Söz anlamaz ne çare

Eğil bir yol öpeyim

Gençliğim geçti gelin

Diloy loy halden bilmez diloy loy

Söz anlamaz ne çare

******************************

Diloy diloy diloy loy

Halden bilmez diloy loy

Söz anlamaz ne çare

******************************

Köprüden geçemiyom

Az doldur içemiyom

Diloy loy halden bilmez diloy loy

Söz anlamaz ne çar

Sen benden geçtin ama

Ben senden geçemiyom

Diloy loy halden bilmez diloy loy

Söz anlamaz ne çare

******************************

Diloy diloy diloy loy

Halden bilmez diloy loy

Söz anlamaz ne çare

******************************

Derleyen : TRT

Kaynak Kişi: Neşet Ertaş

Yöre : Kırşehir

================================================================================================================================

KÖRPE İKEN KIRDIN FELEK DALIMI

Körpe iken kırdın hey felek dalımı

Akar gözlerimden yaş gelir gider

Dünyanın zevkinden çektim elimi

Mevsim hazan oldu kış gelir gider

******************************

Her vücut götürmez hey hey bu kadar zehri

Akan çaylar bulur sonunda bahri

Tükenmez dünyanın mihneti kahrı

O da aşıklara hey hey hoş gelir gider

******************************

Geçti geçen günlerde bize ne fayda

Bir vefa kalmadı ok ile yayda

Eller dolu dizgin dolaşır ay da

Mahsuni dünyaya boş gelir gider

******************************

Derleyen : Yıldıray Çınar

Kaynak Kişi : Aşık Mahsuni Şerif

Yöre : Maraş

================================================================================================================================

LEYLA LEYLA

Tükenmek bilmiyor kara günlerim

Gel buna bir çare de Leyla Leyla

Düştüm hasretine yanar inlerim

Susadım bir yudum su Leyla Leyla

Su Leyla Leyla su Leyla Leyla

******************************

Acımazsan böyle yalnız kalırım

Eğer ister isen kurban olurum

Kefenim bulunmaz belki ölürüm

Gözüm yaşı ile yu Leyla Leyla

Yu Leyla Leyla yu Leyla Leyla

******************************

Mahsuni'yim dolaşırım dillerde

Bazan sahralarda bazan yollarda

Benim Leylam kaldı kanlı çöllerde

Herkes de zanneder şu Leyla Leyla

Şu Leyla Leyla şu Leyla Leyla

******************************

Derleyen : Yıldıray Çınar

Kaynak Kişi : Aşık Mahsuni Şerif

Yöre : Maraş

================================================================================================================================

MADEN DAĞI DUMANDIR

Maden dağı dumandır

Deloyloy deloyloy kibar yarim

Yolu dolan dolandır

Deloyloy deloyloy kibar yarim

Gitti yarim gelmedi

Deloyloy deloyloy kibar yarim

Yaş gözüme dolandı

Deloyloy deloyloy kibar yarim

******************************

Bu dağın ardı meşe

Deloyloy deloyloy kibar yarim

Gün kalka gölge düşe

Deloyloy deloyloy kibar yarim

Beni yardan ayıran

Deloyloy deloyloy kibar yarim

Evine şivan düşe

Deloyloy deloyloy kibar yarim

******************************

Bu dağlar meşe dağlar

Deloyloy deloyloy kibar yarim

Vermiş başbaşa dağlar

Deloyloy deloyloy kibar yarim

O yar dönüp gelende

Deloyloy deloyloy kibar yarim

Yol verin arşa dağlar

Deloyloy deloyloy kibar yarim

******************************

Derleyen : İzzet Altınmeşe

Kaynak Kişi : İzzet Altınmeşe

Yöre : Diyarbakır-Çüngüş

================================================================================================================================

MAVİLİM MAVİŞELİM

Tenhada buluşalım mavilim

Mavilim yazık sana

Bal koydum azık sana mavilim

******************************

Mavilim kalk gidelim

Ah feneri yak gidelim

Mavilim mavişelim

Tenhada buluşalım mavilim

******************************

Mavilim terk ediyor

Ah burayı terk ediyor mavilim

Mavilim mavişelim

Tenhada buluşalım(sevişelim)mavilim

******************************

Derleyen : Orhan Subay

================================================================================================================================

MEVLAM EYLEMİŞ GÜZELLERE NAZAR

Mevlam güzellere eylemiş nazar

Kimisi okuyup haydar haydar kimisi yazar

Şimdi senin ismin cenneti gezer

Huridir hey benli haydar dilber

Huridir canan huridir

******************************

At üstünde dürülüdür postumuz

Canan postumuz

Şükür Yaradana haydar haydar gördük dostumuz

Birgün karatoprak örter üstümüz

Çürüdür hey benli haydar dilber

Çürüdür canan çürüdür

******************************

Abdal Pir Sultanım başından başlar

İyisini alır haydar haydar kemini taşlar

Yüz çiçekten bir kurbana bal işler

Arıdır hey benli haydar dilber

Arıdır canan arıdır

******************************

Derleyen : Mahmut Erdal

Kaynak Kişi : Pir Sultan Abdal

================================================================================================================================

NAR TANESİ

Sevda olmasaydı da gönüle dolmasaydı

Dünya neye yarardı da seveni olmasaydı<

Nar tanesi tanesi de seviyom merdanesi

Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi

******************************

O yar zülfünü tararda gönül yarini arar

Dünya da sevmeyenler de Ahrette neye yarar

Nar tanesi tanesi de seviyom merdanesi

Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi

******************************

Sevda ömür çürüdür hasbahçenin gülüdür

Sevmeyeni neyleyim de sevenim sevdiğimdir

Nar tanesi tanesi de seviyom merdanesi

Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi

******************************

Söz ve Müzik : Neşet Ertaş

Yöre : Kırşehir

================================================================================================================================

NASIL YAR DİYEYİM

Nasıl yar diyeyim yar yar

Ben böyle yare

Mecnun edip çöle çöle

Saldıktan sonra

Alemin bağına yar yar

Bülbüller konmuş

Nidem benim gülüm gülüm

Solduktan sonra

******************************

Coşkun çaylar gibi yar yar

Ağlamayan yar

Gönlünü gönlüme anam anam

Bağlamayan yar

Benim bu halime yar yar

Ağlamayan yar

Daha ağlamasın yar yar

Öldükten sonra

******************************

Derleyen : Ali Ekber Çiçek

Kaynak Kişi : Aşık Daimi

Yöre : Erzincan

================================================================================================================================

NAZLI YARİN DİLİNDE Kİ LEZZET

Nazlı yarin dilinde ki lezzet

Şeker midir kaymak mıdır bal mıdır

Dökülmüştür ak gerdanın üstüne

Zülüf müdür perçem midir tel midir

******************************

Alçakları koyup yüksekten uçman

Her olur olmaza sırrını açman

Gel sen beni okşa sen benden kaçman

Ade midir kanun mudur yol mudur

******************************

Abdal Pir Sultanım gördüğün düşü

Gayip şer işler işlemek kötünün işi<

Yar yoluna akan gözümün yaşı

Deniz midir derya mıdır sel midir

******************************

Derleyen : Mahmut Erdal

Kaynak Kişi : Pir Sultan Abdal

================================================================================================================================

NAZMİYEM

Giderim bende bende oy oy Nazmiyem

Nazarım kaldı senden gel gel Nazmiyem

Gel Nazmiyem Nazmiyem oy oy Nazmiyem

Öldürsen de razıyım gel gel Nazmiyem

******************************

Nazmiyemi seveli oy oy Nazmiyem

Oldum divane deli gel gel Nazmiyem

Hem sarardım hem soldum oy oy Nazmiyem

Ben bu aşka düşeli gel gel Nazmiyem

******************************

Gönüldedir yareler oy oy Nazmiyem

Aşk adamı pareler gel gel Nazmiyem

Eller allar giyinmiş oy oy Nazmiyem

Ben giyerim kareler gel gel Nazmiyem

******************************

Nazmiyemin dudağı oy oy Nazmiyem

Yanağı baldan tatlı gel gel Nazmiyem

Yiğit malı neylesin oy oy Nazmiyem

Alsa sevdiği yari gel gel Nazmiyem

******************************

Söz ve Müzik : Yıldıray Çınar

Yöre : Samsun

================================================================================================================================

NE SORARSIN BE HEY GARDAŞ

Ne sorarsın behey gardaş

Ağlamaktır benim işim

Gece gündüz durmaz akar

Gözlerimden yaşım benim vay

******************************

Gitmez oldu serden keder

Hergün hergün artar gider

Dostlar bile gum eder

Ne belalı başım benim vay

******************************

Gam alırım gam satarım

Mecnun Leyla'dan beterim

Hergün bir yerde yatarım

Zehir oldu aşım benim

================================================================================================================================

NEDENDİR NEDENDİR

Şu dünyaya geldim etmedim seyran

Almadım muradım sürmedim devran

Ellere görünür hem düğün bayram

Bana da görünür yas nenni nenni

******************************

Nedendir nedendir bilmem nedendir

Bilmem talihim mi yoksa kader mi

Tecellim güllendi kime ne deyim

******************************

Söyleyemedim kalmışam naçar

Bir kapıyı kapayan birini açar

Bunlar kara gündür tez gelir geçer

Ağlama sevdiğim sus nenni nenni

******************************

Derleyen : Mahmut Erdal

================================================================================================================================

NENNİ BEBEK(Uzun Hava)

Bebeğin beşiği kumdan

Zalim felek aldı bizden

Jandarmalar gelir dağdan

Nenni nenni nenni nenni

Nenni nenni nenni bebek oy

******************************

Kozalıdır köyüm adı

Kimse bilmez halımızı

Kahpe felek aldın canı

Nenni nenni nenni nenni

Nenni nenni nenni bebek oy

******************************

1-Derleyen : Mustafa Özgül

Kaynak Kişi : Mustafa Özgül

Yöre : Erzincan-Kemaliye(Eğin)

******************************

2-Derleyen : Emin Aldemir

Kaynak Kişi : Şemsi Ergin

Yöre : Elazığ

******************************

3-Derleyen : Ahmet Yamacı

Kaynak Kişi : Binali Selman

Yöre : Bayburt

================================================================================================================================

NESLİMİZ CENGAVER

Neslimiz cengaver Türk nesliyiz biz

Bu vatan uğruna canlar veririz

Düğün bayram gibi cenge gideriz

Bize Türk derler yine Türk öleceğiz

******************************

Sen bilmiyorsan sor bak Türkler ne demek

Pişman olursun süngü takarsa Mehmet

Salya akıtmazdın Rum-Yunan köpek

Serilir yerlere leş parça parça

******************************

EOKA denilen bir kaç zibidi

Daha dün kapımızda bir uşak idi

Görünce koç-yağız Mehmetciği

Ardına bakmadan kaçtılar hey hey

******************************

Geçmişinle öğün sen ey yüce Türk

Doğruluk dürüstlük Ata'mdan öğüt

Menzile ulaştı Kemal Atatürk

Bu vatan uğruna ölmeliyiz hey

******************************

Bu bir ihtar sana ey gafil Yunan

Türktür soyumuz dinimiz İslam

Daha ileri gidersen olursun pişman

Ne Kıbrıs kalır ne de Yunanistan

******************************

Mehmetcik sesleniyor bütün dünyaya

Kahpe Yunan-Rum gelmezsen hizaya

Yolumuz üstüne pusu kurana

Atatürk aşkına vurmalıyız hey

******************************

Söz ve Müzik : Yıldıray Çınar

Yöre : Samsun

================================================================================================================================

NE ZALİMDİR MAPUSHANE HAVASI(Uzun Hava)

Ne zalimdir mapushane havası

Çocuklar ağlıyor ister babası anem babası oy

Hakkımızda verdiler idam cezası oy

Mapushane seni yapan kör olsun anem

Kör olsunda dikenlerin kırılsın

******************************

Akşam olur firengiler vurulur

Gardiyanlar üstümüze kurulur anem kurulur

O yar beni ziyaretten yorulur

Mapushane seni yapan kör olsun anem

Kör olsunda dikenlerin kırılsın oy oy

******************************

Derleyen : Bakır Karadağlı

Kaynak Kişi : Hamza Şenses

Yöre : Urfa

================================================================================================================================

OLURA OLMAZA MİHNET ETMEZKEN

Olura olmaza mihnet etmezken

Alemde herşeye kul ettin felek

Eder kıymetime paha yetmezken

Şimdi kıymetimi pul ettin felek

******************************

Sırmalı tel takın çalim sazımı

Mevlam kara yazmış benim yazımı

Anadan gülmedik körpe kuzumu

Yaktın yüreğimi kül ettin felek

******************************

Daim bilmem neden gelmez yanıma

Bu hasretlik kar eyledi canıma

Yandım ateşlere bak şu zalime

Hısım akrabayı el ettin felek

******************************

Derleyen : Mahmut Erdal

================================================================================================================================

OY GELİN GELİN(Uzun Hava)

Kurban olam gözlerinin rengine

Oy gelin gelin

Seni bana vermiyorlar suçum ne

Oy gelin gelin

Ver elin elime götürem seni

Vay gelin gelin

Sığmadık bu dünya içine

Vay gelin gelin

******************************

Sabahtan kalktım ki günden ileri

Oy gelin gelin

Yüce dağ başından aşırdın beni

Vay gelin gelin

Madem güzel bende gönlün yok idi

Oy gelin gelin

Neden beni doğru yoldan şaşırttın

Vay gelin gelin

******************************

Derleyen : Mahmut Erdal

================================================================================================================================

ÖLÜMDEN ÖTEYE YOL VAR MI

Terki diyar ettim taki ezelden

Gezsem şu dünyayı derman var mı ola

Danışsam Ali'me sorsam Hoca'ya

Ölümden öteye yol var m'ola

******************************

Mecnun gibi gezsem çölü dağları

Acep o güzelden haber var mı ola

Çürüdüm tükendim sarardım soldum

Kesseler başımı kan akar m'ola

******************************

Çıksam sahralara yüce dağlara

Dolaşsam dünyanın dört bir yanını

Sorsam arasam Lokman Hekimi

Kalp yaralarına derman var m'ola

******************************

Söz : Zeki Uluruh

Müzik : Yıldıray Çınar

================================================================================================================================

ÖMRÜM KADRİNİ BİLMEDİM

Geldi geçti benim ömrüm

Ömrüm kadrini bilmedim

Bir kuş gibi uçtu ömrüm

ÖmrÜm kadrini bilmedim

******************************

Satılmazsın allim seni

Nerelerde bulim seni

Eyvah beni eyvah beni

Ömrüm kadrini bilmedim

******************************

Seyit Nizamoğlu ağlar

Ateşi sinemi dağlar

Ele geçmez geçen çağlar

Ömrüm kadrini bilmedim

******************************

Derleyen : Yıldıray Çınar

Kaynak Kişi : Ali Atıcı

Yöre : Erzincan

================================================================================================================================

ÖTÜŞÜR BÜLBÜLLER(Uzun Hava)

Ötüşür bülbüller gelmedi bahar

Hoyrat bu bahçeden gül aldı gitti

Binbir mihnet ile bir gül bitirdim

Besledim büyüttüm el aldı gitti

******************************
Binbir mihnet çektim bin dahi gerek

Hayli ömür ister bir dahi görmek

Yitirmedi murada şu zalim felek

Aktı gözüm yaşıda sel oldu gitti

******************************
Ey vefasız kem haberin gelende

Dost ağlayıp düşmanlarım gülende

Dediler ki sefil Emrah ölende

Kimi kazma kürek bel aldı gitti

******************************

Derleyen : Mahmut Erdal

================================================================================================================================

REHBERİM MUHAMMED

Gel gönül mülküne gir nazar eyle

Muhabbet arz eder hallerimiz var

Aynı cemde bugün aşkı yar ile

Hakka doğru gider yollarımız var

******************************

Rehberim Muhammed mürşidim Ali

Hacım Sultan on iki imam gün eder

Gönüller aynası şah kızıl veli

Okuruz ismini dost dost dillerimiz var

******************************

Kırklar meclisinde salman içinde

Fatma ana huri kırman içinde

Aynı cemde bugün devran içinde

Derun Abdal (dost dost) gibi kullarımız var

******************************

Derleyen : Abdurrahman Dağses

================================================================================================================================

SALTANATTIR ŞU BEKARLIK

Artık sarardı tarlalar

Bucak bucak kız ararlar

Evlenir sonra yanarlar

Oh saltanattır şu bekarlık

******************************

Olgun karpuz sergidedir

Köy kızları peşimdedir

Benim aklım başımdadır

Oh saltanattır şu bekarlık

******************************

Şu karşı arazi taşlık

Gözde sürme kaşta rastık

Kız babası ister başlık

Oh saltanattır şu bekarlık

******************************

Yüksek dağları aşarım

Evlenmekten hep kaçarım

Evlenene ben şaşarım

Oh saltanattır şu bekarlık

******************************

Derleyen : Erhan Sezer

================================================================================================================================

SANA NASİHATIM VAR

Sana nasihatım var eylen yolcu

Çürük köprülerden geçme ha geçme

Mertlere haramdır namerdin suyu suyu

Abu hayat olsa olsa içme ha içme

******************************

Mürşit olmayınca müşgül çözülmez

Dibi görünmeyen gölde yüzülmez

Hakkın pazarında ayrı gezilmez

Fakiri zengini seçme ha seçme

******************************

İnsan dükkan dükkan şehre misaldir

Keramet ehlinin keremi boldur

Senden sana gitmek bir hayli yoldur

Kendini bilmeden göçme ha göçme

******************************

Derleyen : Mahmut Erdal

================================================================================================================================

SARHOŞ

Karlı dağlar kara bulut içinde

Yaylası hüzünlü yöresi bir hoş

Sevdalı yolcular umut içinde

Hayalin düğünü töresi bir hoş

******************************

Han sarhoş hancı sarhoş

Yolda yabancı sarhoş

El çek tabib kalbimden

İçinde ki sancı sarhoş

******************************

Bahar gelmiş Nurhat dağı otlanmış

Bizim evde bayram günü kutlanmış

Ovalar dağılmış dostlar yatlanmış

Eyvah ayrılığın yaresi bir hoş

******************************

Han sarhoş hancı sarhoş

Yolda yabancı sarhoş

El çek tabib kalbimden

İçinde ki sancı sarhoş

******************************

Mahsuni yıldızım aylar içinde

Bağlanmışım zülfü yaylar içinde

Yüzemez Yunuslar çaylar içinde

Deniz vurgununun yaresi bir hoş

******************************

Han sarhoş hancı sarhoş

Yolda yabancı sarhoş

El çek tabib yaremden

İçinde ki sancı sarhoş

******************************

Söz ve Müzik : Aşık Mahsuni Şerif

Yöre : Maraş

================================================================================================================================

SARMAŞIK BÜLBÜLLERİ

Sarmaşık bülbülleri de

Aman yiyeyim o dilleri

Açtı yeşil yapraklar da

Aman tam muhabbet günleri

******************************

Omuzundan aşağı saçlar beller de

Nazlı yari kaybettim anam gurbet ellerde

******************************

Ata binmiş gidiyor dabr>

Aman ata neler ediyor

Atın tozu dumanı da

Aman yari berbat ediyor

******************************

Omuzundan aşağı saçlar beller de

Nazlı yari kaybettim anam gurbet ellerde

******************************

Derleyen : Nejat Buhara

Kaynak Kişi : Yöre Ekibi

Yöre : Samsun-Çarşamba

================================================================================================================================

SEHERİN BU VAKTİNDE

Seherin bu vaktinde

Bülbül öter tahtında

Neye başıma geldi

Bu cahillik vaktında

Ağlarım sızlarım

******************************

Seher oldu vakit doldu

Sinem yara taht oldu

Ötme bülbül el duyar

Yar gelecek vakt oldu

Ağlarım sızlarım

Sensiz ömre yanarım

******************************

Urfa'nın seher vaktı

Gül Bülbül'ü ağlattı

Dün gece neredeydin

Hoyratın beni yaktı

Kaç gündür neredeydin

Ateşin beni yaktı

Ağlarım sızlarım

Sensiz ömre yanarım

******************************

Derleyen : Abdullah Balak

Yöre : Urfa

================================================================================================================================

SELVİ'YE BENZER MEŞESİ

Selvi'ye benzer Meşe'si

Çaresiz aşka düşesi

Top top olmuş Menevşesi

Gül dalında öten bülbül

Bu dertten bıktım usandım

Bu derdime derman bülbül

******************************

Dertli dertli gezer misin

Bu derdimi yiter misin

Bende ki dert sende olsa

Gül dalında öter misin

Bu derdimin dermanını

Acep sorsam söyler misin

******************************

Söz ve Müzik : Yıldıray Çınar

Yöre : Samsun

================================================================================================================================

SEN BENSİZ GEZERKEN(Uzun Hava)

Sen bensiz gezerken sıla bağında

Sen beni düşürdün dile bir danem

Gurbette çalkandım dert ırmağında

Kapıldım aşk denen sele bir danem

******************************

Gençliğim geçiyor da çile çekmekle

Ah ile kadere boyun bükmekle

Bilmem ki ne buldun beni yakmakla

Dönderdin bir yığın küle bir danem

******************************

Derleyen : Ömer Şan

Kaynak Kişi : Selahattin Erorhan

Yöre : Sivas

================================================================================================================================

SENİ AĞLATAN BİRGÜN GÜLDÜRÜR

Gel gönül sabreyle katlan cefaya

Elbet seni ağlatan birgün güldürür

Niceleri konup göçtü bu handan

Elbet seni ağlatan birgün güldürür

******************************

Gitti göremedim kaşı karayı

Aşık olan çeker cevri cefayı

Kim sürmüş dünyada devri sefayı

Elbet seni ağlatan birgün güldürür

******************************

Gamlanma gönül gam etme bana yazıktır

Düştü yar ateşi bağrım eziktir

Çok cefalar çektim Allah kerimdir

Elbet seni(beni)ağlatan yine güldürür

******************************

Söz : Mehmet Erbulan

Müzik : Yıldıray Çınar

================================================================================================================================

SENİN AŞIKLARIN AĞLAR DEDİLER

Senin aşıkların ağlar dediler

Ağlayıp yaşını silmez dediler

Bir kere saranlar ölmez dediler

Doğru mudur sevdiğim sormaya geldim

******************************

Aşık bilir aşıkların alasın canan alasın

Kömür sandım kaşlarının karasın sunam karasın

Sevgilim kapına kulmu ararsın

İşte ben kapına kul kömür gözlüm

******************************

Coşkun sular gibi çağlayamadım

Gitti kömür gözlüm eyleyemedim

Köyden ar ettim de ağlayamadım

Çöller oldu meskenimiz köyümüz

******************************

Derleyen : Hüseyin Akçam

================================================================================================================================

SEVMEK YANMAKMIŞ

Sevmek yanmakmış sevince bildim

Dünyaya ağlaya ağlaya geldim

Aşkınla beraber ben çoktan öldüm

Gelsin ecel gelsin korkum kalmadı

******************************

Dünyada her türlü acıyı tattım

Mecnun'dan Kerem'den farkım kalmadı

Çırpındıkça derdin içine battım

Gelsin ecel gelsin korkum kalmadı

******************************

Başı oldum her cefanın her derdin

Esiriyim kapısında kaderin

Alacağı bir can benden ecelin

Gelsin ecel gelsin korkum kalmadı

******************************

Söz : Mehmet Erbulan

Müzik : Yıldıray Çınar

================================================================================================================================

SİYAH PERÇEMİNİ DÖKMÜŞ YÜZÜNE

Siyah Perçemini Yar Yar Dökmüş Yüzüne,

Salınarak Gelen Hümaya Bakın.

Kimden Söz İşitmiş Yar Yar Düşmüş Hüzüne,

Keder Yakışmayan Simaya Bakın.

Yar Yar Yar Yar Eylenemem.

******************************

Yandırdın Yaktın Beni,

Zalim Aldattın Beni.

Ne Dedim de Darıldın,

Bir Pula Sattın Beni.

******************************

Ağ Göksün Üstüne Yar Yar Bir Bağ Dikilmiş,

Bin Bir Çeşit Çiçeklerden Ekilmiş.

Dün Uğradım Bir Hücraya Çekilmiş,

Bulut mu Gaplamış Şu Aya Bakın.

Yar Yar Yar Yar Eylenemem.

******************************

Yandırdın Yaktın Beni,

Zalim Aldattın Beni.

Ne Dedim de Darıldın,

Bir Pula Sattın Beni.

******************************

Elin Sitemini Yar Yar Ağlarken Gördüm,

Gül Dibinde Perçem Bağlarken Gördüm,

Bir Seher Akpınar Çağlarken Gördüm,

Davut Sulari'deki Sevdaya Bakın.

Yar Yar Yar Yar Eylenemem.

******************************

Yandırdın Yaktın Beni,

Zalim Aldattın Beni.

Ne Dedim de Darıldın,

Bir Pula Sattın Beni.

******************************

Derleyen : TRT

Kaynak Kişi : Davut Sulari

Yöre : Erzincan

================================================================================================================================

SÖYLEYİN ANAMA AĞLAMASIN(Uzun Hava)

Aman gam yüklü kervanlarım yol ala

Göz göz olmuş yarelerim kan dola oy

Ben öldüysem ahbablarım sağ ola

******************************

Söyleyin anama anam ağlamasın oy

Ben öldüm diye gareleri bağlamasın oy oy

******************************

Aman alnıma yazılmışta bu kara yazı

Gönüldedir bir Mevla bir Muhammed ya Ali

Anam bana çok mu gördüler bir tek yari

******************************

Söyleyin anama anam ağlamasın oy

Ben öldüm diye gareleri bağlamasın oy oy

================================================================================================================================

SU VER LEYLAM

Gece gündüz arıyorum

Uçan kuştan soruyorum

Aşkın ile ateş oldum

Su ver Leylam yanıyorum

******************************

Beyaz giydim karelendi

Ciğer parem parelendi

Deli gönlüm yarelendi

Su ver Leylam yanıyorum

******************************

Yar elinden bade içtim

Tükenmez dertlere düştüm

Vallahi ben benden geçtim

Su ver Leylam yanıyorum

******************************

Derleyen : Bedir Çağlayan

================================================================================================================================

ŞEN OLA DÜĞÜN ŞEN OLA

Davullar çift çift vurula

Avluda halay kurula

Düşler hayıra yorula

Şen ola düğün şen ola

******************************

>Gelin giyinsin atlansın

Bakır taslar kalaylansın

Ağlamasın kız anası

Şen ola düğün şen ola

******************************

>Zurnalar dil dil dillensin

Yazmalar yeşil pullansın

Gelinin başı güllensin

Şen ola düğün şen ola

******************************

>Bir o yana bir bu yana

Kol kol Seymen ler dolana

Gözlerin aydın kaynana

Şen ola düğün şen ola

******************************

>Çalsın saz ötsün teller

Oyuna çıksın güzeller

Kıvrılsın incecik beller

Şen ola düğün şen ola

******************************

>Çifte kurşun ata ata

Gelini bindirdik ata

Yolumuz yeni hayata

Şen ola düğün şen ola

******************************

>Kuş ötsün kuzu melesin

Görümceler un elesin

Düğün bize de gelesin

Şen ola düğün şen ola

******************************

Söz : Hasan Turan

Müzik : Cemil Demirsipahi

================================================================================================================================

ŞU DÜNYAYA GARİP GELİP(Uzun Hava)

Şu dünyaya garip gelip

Yine garip gitmek varmış anam

Namerdin seline kapılanların anam

Yanın da yine de Ulu Allah varmış

******************************

Yine Ulu Allah varmış anam

Aman aman aman aman oy

******************************

Evliya enbiya kırklar aşkına

Hasan Hüseyin on iki imam aşkına

Muhammed Mustafa Ali aşkına

Affet beni Ulu Allahım anam oy

******************************

Affet beni Ulu Allahım aman aman oy

Aman aman aman aman oy oy

================================================================================================================================

ŞU DÜNYAYA GELDİM ETMEDİM SEYRAN(Uzun Hava)

Şu dünyaya geldim

Etmedim seyran aman seyran

Almadım muradım

Sürmedim devran aman devran

Ellere görünür hem

Düğün bayram aman bayram

Bana da görünür yas nenni nenni

******************************

Yine öyle tatlı mıdır

Dilleri aman dilleri

Yare selam söylen de

Seher yelleri aman yelleri

Mihnet ile yetirdiğim

Gülleri aman gülleri

Kendi eliyle dersin be oy oy

******************************

Derleyen : Yıldıray Çınar

================================================================================================================================

ŞU GİDEN NERELİDİR

Şu giden nerelidir ceketi karelidir

Hem gidir hemde bakir yürekten yarelidir

Oy hanım hanım can vay hanım canım can

******************************

Gidene bak gidene gül sarılmış dikene

Mevlam sabırlar vere gizli sevda çekene

Oy hanım hanım can vay hanım canım can

******************************

Giden ay tutulur mu bala tuz katılır mı

Şu uzun geceler de yalınız yatılır mı

Oy hanım hanım can vay hanım hanım can

******************************

Derleyen : Ahmet Yamacı

Kaynak Kişi : Ramazan Şenses

Yöre : Doğu Anadolu

================================================================================================================================

ŞU KANLI ZALİMİN ETTİĞİ İŞLER

Şu kanlı zalimin ettiği işler

Garip bülbül gibi zareler beni

Yağmur gibi taşlar yağar başıma

Dostun bir tek gülü yareler beni

Beni beni vay beni beni vay(yar) beni beni

Vay beni beni

******************************

Dar günümde dost düşmanım belli oldu

Bir derdim var idi şimdi elli oldu

Ecel fermanı boynuma takıldı

Gerek asa gerek vuralar beni

Beni beni vay beni beni yar(vay) beni beni

Vay beni beni

******************************

Pir Sultan Abdalım can göğe sığmaz

Haktan emir olmazsa rahmet yağmaz

Şu illerin taşı hiç bana değmez

İlle de dostun gülü yareler beni

Beni beni vay beni beni yar beni beni

Vay beni beni

******************************

Derleyen : Aşık Mahsuni Şerif

Kaynak Kişi : Pir Sultan Abdal

================================================================================================================================

ŞU SAMSUN'UN EVLERİ

Şu Samsun+un evleri kız kaldır peçeleri

Senin o bakışların öldürür niceleri

Hadi kız gel yanıma canım kurban yoluna

Bu dünyada olmadık neler geldi başıma

******************************

Pınar susuz olur mu dibi kumsuz olur mu

Şu dünyada sevenler kavuşmasa olur mu

Hadi kız gel yanıma canım kurban yoluna

Bu dünyada olmadık neler geldi başıma

******************************

Gız zülfünü tarama yüreğimi dağlama

Gız ben seni almazsam girmem kara toprağa

Hadi kız gel yanıma canım kurban yoluna

Bu dünyada olmadık neler geldi başıma

******************************

Söz ve Müzik : Yıldıray Çınar

Yöre : Samsun

================================================================================================================================

ŞU YALAN DÜNYAYA GELDİM GELELİ

Şu yalan dünyaya geldim geleli

Şakıyıp gülmedim ey zalim felek

Herne tuttum ise ise elimden aldın

Beni nice divane eyledin felek

******************************

Eller göçün çekti bense göçmedim

Yar elinden dolu bade içmedim

Şu yalan dünyada murad almadım

Onulmaz dertlere garg ettin felek

******************************

Karac'oğlan der ki ezelden ezel

Duruldu suyum da kazıldı mezar

Ellere yar verdin verdin el ele gezer

Her daim bana mı garezin felek

================================================================================================================================

TAŞA BASMA İZ OLUR

Taşa basma iz olur

Aman kız kuduran toz olur aman

Gel buradan gidelim

Aman eller duyar söz olur aman

******************************

A benim de kınalı da kekliğim aman

Yollarını nerelerde bekleyim aman

******************************

Taşa basma tanırlar

Aman seni yolcu sanırlar aman

Gel buradan gidelim

Aman seni benden alırlar aman

******************************

A benim de kınalıda kekliğim aman

Yollarını nerelerde bekleyim aman

******************************

Derleyen : TRT

Kaynak Kişi : Ahmet Gazi Ayhan

Yöre : Kayseri

================================================================================================================================

TRABZON'DAN AŞAĞI

Trabzondan aşağı da Görele'dir Görele

Kız dünürcü yolladım da seni nerde göreler

Giresun'da limandır gel de beni inandır

Gız peşine adam saldım yavuklun varmıdır

******************************

Ünye Perşembe Yalı fındık toplay kızları

Gız nereden geleyim de hep tutmuşlar yolları

Kalk gidelim Ordu'ya meşhurdur Gültepe'si

Sevda çeken gızlarında gül kokayı nefesi

******************************

Samsun deyiler Samsun garadeniz incisi

Ha burada birleşir de aşıkların hepisi

================================================================================================================================

USANDIM SENİN ELİNDEN

Usandım senin elinden vay vay

Deli gönül abdal gönül

Gidemem gurbet elinden gönül

Deli gönül abdal gönül

******************************

Aşk ile kendin översin vay vay

Döner bağrını döversin

Sen kimi görsen seversin gönül

Deli gönül abdal gönül

******************************

Yandım suna diye diye vay vay

Niye deli gönül niye

Neler ettin Mahsuni'ye gönül

Deli gönül abdal gönül

******************************

1-Derleyen : Aşık Mahsuni Şerif

2-Osandım(Usandım)Senin Elinden

Derleyen : Nida Tüfekçi

Kaynak Kişi : Mahmut Erdal

Yöre : Sivas

================================================================================================================================

YALANCI DÜNYAYA KONUP GÖÇENLER(Uzun Hava)

Yalancı dünyaya konup göçenler

Ne söylerler ne bir haber verirler

Üzerinde türlü otlar bitenler

Ne söylerler ne bir haber verirler

******************************

Kimisinde biter otlar

Kiminin başında sıra selviler

Kimi masum kimi güzel yiğitler

Ne söylerler ne bir haber verirler

******************************

Derleyen : Yıldıray Çınar

Söz : Yunus Emre

================================================================================================================================

YAR AĞLATTIN BENİ(Uzun Hava)

Yar ağlattın beni oy

Bu dağlara saldın beni oy

Ben saramadım senin ince belini oy

Eller sarsın doyunca oy

******************************

Aylar geçti yıl oldu yarim ey oy

Doldu yüreğime kan doldu

Ben güvey olmadan o yar gelin oldu oy

Ağladı gözlerim sel oldu oy

******************************

Derleyen : Yıldıray Çınar

================================================================================================================================

YAR YOLUNA VARANLARIN

Bir gül olsam ellerine

Yardan haber verenlerin

Kurban olsam dillerine

******************************

Aman aman aman aman aman aman

Ben hangi derdime yanam

Bilmem hangi derde yanam

******************************

Ateşine yanayıdım

Lezzetine kanayıdım

Arı gibi gonayıdım

Bal akan güllerine

******************************

Aman aman aman aman aman aman

Ben hangi derdime yanam

Bilmem hangi derde yanam

******************************

Derleyen : Kurbani Kılıç

================================================================================================================================

YARE PAZEN SEÇEMEDİM

Yare pazen seçemedim

Yar çok nazlı sezemediim

Bana yardan geç diyorlar

Gönüldür bu geçemedim

******************************

Al sana fındık fıstık yiyemedim

Aşk şarabından içemedim

******************************

Doğmuş sabah güneşi

Öyle bir yar sevmişem ki

Cihanda yoktur eşi

******************************

Al sana fındık fıstık yiyemedim

Aşk şarabından içemedim

******************************

Bülbüller gülden geçer

Gönül gönülden geçer

Sanma ki kolay kolay

Seven sevdiğinden geçer

******************************

Al sana fındık fıstık yiyemedim

Aşk şarabından içemedim

******************************

Söz ve Müzik : Yıldıray Çınar

Yöre : Samsun-Çarşamba

================================================================================================================================

YARELERİM KEŞAN OLDU

Yarelerim keşan yar yar oldu elleme

Siyah zülfün mah yüzüne telleme

Bu gurbetin ardı yar yar gelmez belleme

Kalmadı takatim yar yar az var ucunda

******************************

Daim şıta gitmez yar yar bu devri alem

Sabreyle sevdiceğim söz var ucunda

Ayrı düşen elbet yar yar birgün kavuşur

İkrarımız kavli yar yar söz var ucunda

******************************

Benim sevdiceğim yar yar hilal kaşlıdır

Yarimden ayrıldım yar yar gözüm yaşlıdır

Sevda dediğin ne gardaş iki başlıdır

Kalmadı sabrım ha yar yar öz var ucunda

================================================================================================================================

YARİM İSTANBUL'U MESKEN Mİ TUTTUN

Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun

Gördün güzelleri beni unuttun

Sılaya gelmeye yemin mi ettin

Gayri dayanacak özüm kalmadı

Mektuba yazacak sözüm kalmadı

******************************

Yarim sen gideli yedi yıl oldu

Diktiğin fidanlar meyveye döndü

Seninle gidenler sılaya döndü

Gayri dayanacak özüm kalmadı

Mektuba yazacak sözüm kalmadı

******************************

Derleyen : Ahmet Gazi Ayhan

Yöre : Kayseri

================================================================================================================================

YARİM SENDEN AYRILALI

Yarim senden ayrılalı

Hayli zaman oldu gel gel

Bak gözümden akan yaşım

Abu revan oldu gel gel

******************************

Böyle mi olur küsüp gitmek

Seni seveni terk etmek

Haram oldu yemek içmek

İşim figan oldu gel gel

******************************

Derleyen : TRT

Kaynak Kişi : Yavuz Top

Nota : Mehmet Özbek

Yöre : Erzincan

================================================================================================================================

YASTIĞA VERDİM YÜZÜMÜ

Yastığa verdim yanımı

Yastık kuruttu kanımı

Azrail alma canımı

Belki yar gele yar gele

******************************

Yastığa verdim yüzümü

Beyan eyledim sözümü

Ana bağlama gözümü

Belki yar gele yar gele

******************************

Elimde tutuldu maşa

Yandı bağrım döndü taşa

Bacı kalk odamı döşe

Belki yar gele yar gele

******************************

Söz ve Müzik : Sıddık Sayal

================================================================================================================================

YAZ AYLARIM DÖNDÜ KIŞA

Yaz aylarım döndü kışa

Seller merhametsiz oldu

Çaldı beni taştan taşa

Seller merhametsiz oldu

Eyvah eyvah ömrüm eyvah

******************************

Gönül kaynayıp coşuyor

Sabrım bendini aşıyor

Girip çıkmaza düşüyor

Yollar merhametsiz oldu

Eyvah eyvah ömrüm eyvah

******************************

Aşıkların yüzü gülmez

Derdimden kimseler bilmez

Hiç birine güvenilmez

Kullar merhametsiz oldu

Eyvah eyvah ömrüm eyvah

******************************

Aşık söyler dili ile

Sırma sarı teli ile

Yarış eder halı ile

Çullar merhametsiz oldu

Eyvah eyvah ömrüm eyvah

******************************

Sorun insana ne denir

İnsanlar insan gücüdür

Zehirden daha acıdır

Ballar merhametsiz oldu

Eyvah eyvah ömrüm eyvah

******************************

Kul Mahsuni yorulmuyor

Gönül coştu durulmuyor

Dost boynuma sarılmıyor

Kollar merhametsiz oldu

Eyvah eyvah ömrüm eyvah

******************************

Söz ve Müzik: Aşık Mahsuni Şerif

Yöre : Maraş

================================================================================================================================

YENİ BİR SEVDAYA

Yeni bir sevdaya yeniden düştüm

Nasıl anlatayım size ben beni

Kendime söyledim anlatamadım

Nasıl anlatayım size ben beni

******************************

Var mı içinizde sevda elinden

Başı dönen sarhoş olan deliren

Benim gibi dünyasını yitiren

Nasıl anlatayım ele ben beni

******************************

Çınari tellere acı yüklenme

Sazınla ağlayıp sazınla gülme

Herkese suçsuzum diye söyleme

Nasıl anlatayım ele ben beni

Nasıl anlatırsın ele sen seni

================================================================================================================================

YETER OLSUN(Uzun Hava)

Yeter olsun yeter olsun

Çok ağlattın yeter olsun

Turalanmış sırma saçın

Çözen benden beter olsun

Yok(vay) Ayşem yok(vay) Ayşem

Çözen benden beter olsun

******************************

Yarim geçersen elime

Çekerim seni yemine

Benim şu berbat halime

Gülen benden beter olsun

Vay Ayşem yok Ayşem

Gülen benden beter olsun

================================================================================================================================

ZALİM GELİN(Uzun Hava)

Destini eline almışsında zalim gelin

Tatar olmuşsun

Derdini derdimede zalim gelin

Katar olmuşsun aman olmuşsun

Aman eller söylerdi de zalim gelini

Ben inanmazdım

Aman elin dediğinden de yine

Beter olmuşsun sunam olmuşsun

******************************

Yolundu yolmalar da zalim gelin

Kalmadı kucak

Kapat gül memeni de zalim gelin

Vurmasın sıcak aman sıcak

Aman eller ne derse desin de yine

Gelin gel seninle gaçalım

Aman şimdi gülerim de yine

Perişan olmuşam sunam olmuşam

================================================================================================================================

ZÜHTÜ

Samanlıktan kaldıramadım samanıda Zühtü

Ben sana gandım Zühtübr>

Şimdi geldi sarılmanın zamanıda Zühtü

Ben sana gandım Zühtü

******************************

Amanın yandım Zühtü ben sana gandım Zühtü

Hele hele yandım Zühtü ben sana gandım Zühtü

******************************

Evlerinin önü kerpiç sekiside Zühtü

Ben sana gandım Zühtü

Yel estikçe gelir yarin kokusuda Zühtü

Ben sana gandım Zühtü

******************************

Amanın yandım Zühtü ben sana gandım Zühtü

Hele hele yandım Zühtü ben sana gandım Zühtü

******************************

Evlerine varamadım köpekten be Zühtü

Ben sana gandım Zühtü

Sen uçkuru çözemedin ipekten be Zühtü

Ben sana gandım Zühtü

******************************

Amanın yandım Zühtü ben sana gandım Zühtü

Hele hele yandım Zühtü ben sana gandım Zühtü

******************************

Derleyen : Burhan Gökalp

Yöre : Ankara

================================================================================================================================


Sitemiz 1368x768 Ekran Çözünürlüğü' ne göre tasarlanmıştır
Site Tasarımı ©2017 Yıldırım ALKAN. Tüm Hakları Saklıdır.